تاريخچه

 

بر اساس مصوبه يکصد و چهارمين نشست شورای گسترش آموزش عالی مورخ پنجم اسفند 1353 و با هدف ايجاد يک قطب مهندسی قوی و مناسب در شرق ايران و ايجاد امکانات و شرايط مناسب برای پرورش استعدادهای فنی جوانان، تأمين نيروی انسانی متخصص، اجرای طرح‌های صنعتی و استقلال علمی و صنعتی کشور، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد تأسيس گرديد.

 

دانشکده مهندسی در مهر 1354 با پذيرش 30 دانشجو در رشته برق و 30 دانشجو در رشته مکانيک فعاليت خود را آغاز کرد ولی به دليل تأمين نشدن کادر آموزشی، رشته مهندسی برق تعطيل شد و دانشجويان اين رشته به ديگر دانشگاهها منتقل شدند و پس از تأمين کادر آموزشی از سال 1358 بار ديگر فعاليت رشته مهندسی در رشته الکترونيک آغاز شد. به دنبال انقلاب فرهنگی در سال 1359 و با ادغام دانشکده مهندسی و دانشگاه کار و پيشه شاخه مشهد، تعداد اعضای هيأت علمی و دانشجويان آن به يکباره افزايش چشمگيری يافت. پيش از اين تاريخ دانشکده مهندسی دانشگاه کار و پيشه، در سه رشته الکترونيک، الکتروتکنيک و راه و ساختمان فعاليت آموزشی داشت.

 

در سال 1368 گروه رايانه دانشکده علوم نيز به دانشکده مهندسی پيوست و در حال حاضر اين دانشکده از جمله دانشکدههای معتبر مهندسی در سطح کشور است و با داشتن امکانات و تجهيزات کارگاهی، آزمايشگاهی و تحقيقاتی قابل ملاحظه قطب قوی مهندسی در شرق کشور به حساب میآيد.

 

 

 

اینک پس از گذشت 39 سال از آغاز فعالیت دانشکده مهندسی، این دانشکده با زیربنایی حدود 48000 متر مربع فضای آموزشی، اداری، خدماتی، کارگاهی و سالن اجتماعات با بهره گیری از 172عضو هیات علمی مجرب، شامل 58 استاد، 45 دانشیار، 68 استادیار، 1 مربی به همراه کارمندان فهیم و دلسوز به آموزش 2983دانشجوی کارشناسی، 1783دانشجوي کارشناسی ارشد و 675 دانشجوي دکتری در هفت رشته و 68 گرایش ميپردازد. ضمن اینکه چهار مرکز پژوهشی فعال شامل مراکز پژوهشی بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا، منابع آب و محیط زیست، برق و کامپیوتر و مهندسی ساخت، تولید و خدمات خودرو در دانشکده به فعالیت مشغول میباشند.

 

 

رؤسای دانشکده از سال 56 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر علی حائريان اردکانی

استاديار

56 تا 58

دکتر حسين برسی

استاديار

58 تا 59

شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

استاديار

59 تا 60

شادروان مهندس احمد اشرف

مربی

60 تا 62

دکتر حسين حسن آبادی

دانشيار

62 تا 65

دکتر علی حائريان اردکانی

دانشيار

65 تا 67

دکتر جليل ابريشمی

استاديار

67 تا 70

دکتر محمد باقر شريفی

استاديار

71 تا 75

دکتر حسن حاجی کاظمی

دانشيار

75 تا 77

دکتر محمد حسين ابوالبشری

استاديار

77 تا 77

دکتر محمد باقر شريفی

استاديار

77 تا 84

دکتر سيد حسين نوعی

استاد

84 تا 91

دکتر فرزاد شهابيان

استاد

91 تا 92

دکتر حبیب رجبی مشهدی

استاد

92 تا 97

دکتر حمیدرضا پور‌رضا

استاد

97 تاکنون

 

 

 

معاونان آموزشی دانشکده از سال 62 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر علی حائريان اردکانی

استاديار

62 تا 62

دکتر محمد حسن مدير شانه چی

استاديار

62 تا 64

دکتر محسن کهرم

استاديار

64 تا 65

دکتر فريدون ايرانی

استاديار

65 تا 68

دکتر رجب اصغریان قناد یزدی

استادیار

68 تا 70

دکتر حسن حاجی کاظمی

استاديار

70 تا 71

دکتر جليل چيتی زاده

استاديار

71 تا 75

دکتر حميد نيازمند

استاديار

75 تا 77

دکتر محمد رضا مدرس رضوی

دانشيار

77 تا 83

دکتر فرزاد شهابیان مقدم

استادیار

83 تا 87

دكتر محمدحسن نشاطي

استاديار

87 تا 89

دكتر عليرضا سيدين

دانشيار

89 تا92

دکتر جواد ساده

استاد

92 تا 97

دکتر مهران کدخدایان

استاد

97 تاکنون

 

 

 

معاونان اداری و مالی دانشکده از سال 53 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر هدايت الله حبيب الهی

استاديار

53 تا 56

مهندس کوروش انصاری آغول بيک

مربی

60 تا 60

مهندس محمد حسين بلوری بزاز

کارشناس

62 تا 63

مهندس سيدکاظم فاضلی

مربی

65 تا 66

مهندس فرزاد شهابيان مقدم

مربی

67 تا 68

مهندس مرتضی خادمی

مربی

68 تا 70

مهندس يونس نيازی

مربی

70 تا 72

مهندس اکبر شاهسوند

مربی

72 تا 75

مهندس ابوالفضل باباخانی

مربی

75 تا 80

دکتر جعفر بلوری بزاز

استاديار

80 تا 84

دکتر محمدهادی مؤيد

استاديار

84 تا 86

دكتر رضا منصفي

استاديار

86 تا 87

دكتر جواد سرگلزايي

استاديار

87 تا89

دكتر محمود فغفور مغربی

استاد

89 تا91

دکتر احمد شوشتری

استاديار

93 تا96

دکتر پورافشاری چنار

استاد

97 تاکنون

 

 

معاونان پژوهشی دانشکده از سال 70 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر مجتبی مير صالحی

دانشيار

70 تا 76

دکتر محمد رضا جعفرزاده

استاديار

76 تا 79

دکتر مجتبی ميرصالحی

دانشيار

79 تا 81

دکتر اکبر شاهسوند

استاديار

81 تا 83

دکتر حبیب رجبی مشهدی

استاد

83 تا 87

دكتر سيد عبدالكريم سجادي

استاد

87 تا92

دکتر حمیدرضا پور رضا

استاد

92 تا 97

دکتر رضا لطفی

استاد

97 تا 98

مهدی پناهی

استادیار

98 تاکنون

 

گروههاي آموزشي

 

1-     گروه مهندسی مکانيک

 

اين گروه با سابقهترين گروه دانشکده مهندسی میباشد که فعاليت خود را در سال 1354 آغاز نموده است و اكنون با 33 عضو هيات علمی به يكي از بزرگترين گروههاي دانشکده تبديل شده است.

 

دوره كارشناسي

 

این گروه در حال حاضر 515 دانشجوي کارشناسی در گرايشهای: طراحی کاربردی و حرارت و سيالات دارد.

 

دوره تحصيلات تكميلي

 

گروه مهندسي مكانيك در مقطع کارشناسی ارشد با 326 دانشجو در گرايشهاي: طراحی کاربردی، تبديل انرژی، ساخت و توليد و هوافضا فعاليت دارد.

 

اين گروه همچنين در مقطع دکتری نيز در گرايشهای: طراحی کاربردی و تبديل انرژی هرساله دانشجو می‌پذيرد. هم اكنون 169 دانشجوي دکتری در گروه مهندسي مكانيك به تحصيل ميپردازند.

 

اين گروه با داشتن افراد متخصص در زمينههای گوناگون قادر به فعاليت در زمينههای گستردهای میباشد و توان انجام پروژههای پژوهشی با صنايع پيشرو در زمينههای فوق را دارد. در سال‌های گذشته گروه مهندسی مکانيک موفق به تاسيس و راهاندازی رشتههای ديگری همچون مهندسی متالورژی و مواد، مهندسی شيمی و صنايع گرديده است.

 

آزمايشگاهها و کارگاه‌های گروه مکانيک در کنار دروس تئوری هرساله پذيرای تعداد زيادی از دانشجويان اين رشته و نيز رشتههای ديگر به عنوان دروس سرويسی میباشد. به عنوان مثال رشتههای مهندسی برق، صنايع، متالورژی و مواد و عمران از دانشکده مهندسی و رشتههای فيزيک، شيمی از دانشکده علوم پايه از کارگاهها و آزمايشگاه‌های گروه مهندسی مکانيک استفاده مینمايند. در حال حاضر آزمايشگاههای مکانيک سيالات، انتقال حرارت، ترموديناميک، ارتعاشات و ديناميک ماشين، مقاومت مصالح و CAD/CAM و کارگاه های ماشين ابزار، اتومکانيک و جوشکاری در گروه مشغول به فعاليت میباشند همچنين به کوشش شماری از همکاران گروه برخی مراکز پژوهشی نيز در گروه راهاندازی گرديده و فعال میباشند كه از آن جمله میتوان به مراکز پژوهشی CAD، موتور، بهينهسازی انرژی و خودرو اشاره نمود.

 

مديران گروه مهندسي مکانيک از سال 58 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محمدرضا مدرس رضوی

استاديار

58

مهندس مسعود يک کلام کاشانی

مربی

58 تا 60

شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

استاديار

61 تا 64

دکتر علی حائريان اردکانی

استاديار

64 تا 65

شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

استاديار

65 تا 66

مهندس سيد محمدرضا يوسف ثانی

مربی

66 تا 69

دکتر سیدحسين نوعی

استاديار

69 تا 69

دکتر محمد مقيمان

استاديار

69 تا 75

دکتر حميد نيازمند

استاديار

75 تا 75

دکتر مجيد معاونيان

استاديار

75 تا 77

دکتر جليل رضايي پژند

استاديار

77 تا 80

دکتر محمد مقيمان

دانشيار

80 تا 83

دکتر محمد حسین ابوالبشری

دانشیار

83 تا 84

دکتر مهران کدخدایان

دانشیار

84 تا 88

دکتر محمود پسنديده فرد

دانشیار

88 تا90

دکترحمید نیازمند

دانشیار

90تا92

دکتر مسعود طهانی

استاد

92 تا 96

دکتر شریعتی محمود

استاد

96 تاکنون

 

 

 

مشخصات اعضای هیات علمی گروه مکانیک

ردیف

نام خانوادگی نام

مرتبه علمی

گروه

زمینه های تخصصی

۱

ابوالبشری محمد حسین

استاد

مهندسي مكانيك

 

۲

ابوالفضلی اصفهانی جواد

استاد

مهندسي مكانيك

 

۳

اکبرزاده توتونچی علیرضا

استاد

مهندسي مكانيك

 

۴

برادران رحیمی اصغر

استاد

مهندسي مكانيك

 

۵

پسندیده فرد محمود

استاد

مهندسي مكانيك

 

۶

پسندیده فرد محمد

استاد

مهندسي مكانيك

 

۷

تیمورتاش علیرضا

استاد

مهندسي مكانيك

 

۸

حسنی بهروز

استاد

مهندسي مكانيك

 

۹

رضائی پژند جلیل

استاد

مهندسي مكانيك

 

۱۰

شریعتی محمود

استاد

مهندسي مكانيك

 

۱۱

طهانی مسعود

استاد

مهندسي مكانيك

 

۱۲

فرشیدیان فر انوشیروان

استاد

مهندسي مكانيك

 

۱۳

فرهنگ دوست خلیل

استاد

مهندسي مكانيك

 

۱۴

قاضی خانی محسن

استاد

مهندسي مكانيك

 

۱۵

کدخدایان مهران

استاد

مهندسي مكانيك

 

۱۶

معتکف ایمانی بهنام

استاد

مهندسي مكانيك

 

۱۷

مغربی محمد جواد

استاد

مهندسي مكانيك

 

۱۸

مقیمان محمد

استاد

مهندسي مكانيك

 

۱۹

مه پیکر محمدرضا

استاد

مهندسي مكانيك

 

۲۰

نیازمند حمید

استاد

مهندسي مكانيك

 

21

جوارشکیان محمدحسن

استاد

مهندسي مكانيك

 

22

کیانی فر علی

استاد

مهندسي مكانيك

 

23

اختراعی طوسی حمید

دانشیار

مهندسي مكانيك

 

24

اکبری علی اکبر

دانشیار

مهندسي مكانيك

 

25

روحی گل خطمی احسان

دانشیار

مهندسي مكانيك

 

26

عجم حسین

دانشیار

مهندسي مكانيك

 

27

کلاهان فرهاد

دانشیار

مهندسي مكانيك

 

28

معاونیان مجید

دانشیار

مهندسي مكانيك

 

29

معین فرد حمید

دانشیار

مهندسي مكانيك

 

30

آیانی محمدباقر

استادیار

مهندسي مكانيك

 

31

افشارفرد عارف

استادیار

مهندسي مكانيك

 

32

جامی الاحمدی عبدالرحمان

استادیار

مهندسي مكانيك

 

33

سپاهی یونسی جواد

استادیار

مهندسي مكانيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-     گروه مهندسي برق

 

دوره كارشناسي


اين گروه از سال 1358 فعالیت خود را بعد از تاسیس در واحد شماره 2 مهندسی (واقع در بزرگراه کلانتری) آغاز نمود و در سال 1364 به دیگر گروههای دانشکده مهندسی مستقر در پردیس دانشگاه پیوست. در حال حاضر در دوره کارشناسی گروه عمران بیش از 426 دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

 

دوره تحصيلات تكميلي

 

گروه عمران از سال 1367 تاکنون در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های آب و سازه های هیدرولیکی، راه و ترابری، خاک و پی، سازه، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، محیط زیست، مدیریت ساخت، زلزله، سنجش از دور و GIS دانشجو پذيرش نموده كه در حال حاضر در دوره کارشناسی ارشد 279 دانشجو مشغول به تحصیل میباشند. همچنين از سال 1377 با توجه به وجود امکانات بالقوه پژوهشی و هيأت علمی مجرب، گروه عمران شروع به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی نمود كه هم اکنون در اين دوره 95دانشجو مشغول به تحصیل میباشند.

 

همچنين اين گروه داراي آزمايشگاههاي آموزشي و پژوهشي مصالح ساختمان و تكنولوژي بتن، محیط زیست، ديناميك سازه، روسازي، سازه، هيدروليك، مكانيك خاك، نقشهبرداري و فتوگرامتری، GIS و پردازش تصاویر ماهواره ای ميباشد.

 

مديران گروه مهندسي برق از سال 58 تاکنون

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

مهندس حسين طباطبايي يزدی

مربی

58 تا 60

دکتر حسين حسن آبادی

دانشيار

60 تا 61

دکتر خليل مافی نژاد

استاديار

61 تا 63

دکتر علی پیروی

استادیار

63 تا 68

مهندس کوروش انصاری

مربی

68 تا 70

دکتر رضا قاضی

دانشيار

70 تا 74

دکتر محمد مولوی کاخکی

دانشيار

75 تا 77

دکتر سيد عليرضا سيدين

استاديار

77 تا 79

دکتر کوروش انصاری

استاديار

79 تا 83

دکتر ناصر پریز

استادیار

83 تا 86

دكتر جواد ساده

استاديار

86 تا 88

دكتر رضا لطفي

استاديار

88 تا91

دکتر حبیب رجبی مشهدی

استاد

91 تا 92

دکتر محمد میمندی‌نژاد

دانشیار

92 تا 95

دکتر جعفر عبادی

استادیار

95 تاکنون

 

 

مشخصات اعضای هیات علمی گروه برق

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه

زمینه های تخصصی

۱

اکبرزاده توتونچی محمدرضا

 

مهندسي برق

استاد

۲

پریز ناصر

 

مهندسي برق

استاد

۳

پیروی علی

 

مهندسي برق

استاد

۴

جاویدی دشت بیاض محمدحسین

 

مهندسي برق

استاد

۵

خادمی درح مرتضی

 

مهندسي برق

استاد

۶

رجبی مشهدی حبیب

 

مهندسي برق

استاد

۷

ساده جواد

 

مهندسي برق

استاد

۸

عابدهدتنی قوشه

 

مهندسي برق

استاد

۹

عطاری امیررضا

 

مهندسي برق

استاد

۱۰

قاضی رضا

 

مهندسي برق

استاد

۱۱

لطفی رضا

 

مهندسي برق

استاد

۱۲

میرصالحی میرمجتبی

 

مهندسي برق

استاد

13

حسینی سید ابراهیم

 

مهندسي برق

استاد

14

جودکی مجتبی

 

مهندسي برق

دانشیار

15

حسینی ثانی سیدکمال

 

مهندسي برق

دانشیار

16

خوش بین قماش حسین

 

مهندسي برق

دانشیار

17

سیدین سیدعلی رضا

 

مهندسي برق

دانشیار

18

شکوه صارمی مهرداد

 

مهندسي برق

دانشیار

19

ضمیری جعفریان حسین

 

مهندسي برق

دانشیار

20

علومی بایگی مجید

 

مهندسي برق

دانشیار

21

کریم پور علی

 

مهندسي برق

دانشیار

22

منفرد محمد

 

مهندسي برق

دانشیار

23

میمندی نژاد محمد

 

مهندسي برق

دانشیار

24

نشاطی محمدحسن

 

مهندسي برق

دانشیار

25

نقوی نادیا

 

مهندسي برق

دانشیار

26

نقیبی سیستانی محمدباقر

 

مهندسي برق

دانشیار

27

ابراهیمی مقدم عباس

 

مهندسي برق

استادیار

28

ابوترابی زارچی حسین

 

مهندسي برق

استادیار

29

سعادتمند طرزجان مهدی

 

مهندسي برق

استادیار

30

صابری مهدی

 

مهندسي برق

استادیار

31

صفائی جواد

 

مهندسي برق

استادیار

32

طاهرزاده ثانی محمد

 

مهندسي برق

استادیار

33

عبادی جعفر

 

مهندسي برق

استادیار

34

قربانی مریم

 

مهندسي برق

استادیار

35

ماجدی سیدمحمدسعید

 

مهندسي برق

استادیار

36

محتشمی وحید

 

مهندسي برق

استادیار

37

مقیمی سحر

 

مهندسي برق

استادیار

 

 

 

 

 


 

3-     گروه مهندسي عمران

 

دوره كارشناسي

 

اين گروه از سال 1358 فعالیت خود را از آغاز تاسیس در واحد شماره 2 مهندسی (واقع در بزرگراه کلانتری) آغاز نمود و در سال 1364 به دیگر گروههای دانشکده مهندسی مستقر در پردیس دانشگاه پیوست. در حال حاضر در دوره کارشناسی گروه عمران بیش از 426 دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

 

دوره تحصيلات تكميلي

 

گروه عمران از سال 1367 در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های آب، راه و ترابری، خاک و پی، سازه، سازههای هیدرولیکی و محیط زیست دانشجو پذيرش نموده كه در حال حاضر در دوره کارشناسی ارشد 279 دانشجو مشغول به تحصیل میباشند. همچنين از سال 1377 با توجه به وجود امکانات بالقوه پژوهشی و هيأت علمی مجرب، گروه عمران شروع به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی نمود كه هم اکنون در اين دوره 95دانشجو مشغول به تحصیل میباشند.

 

همچنين اين گروه داراي آزمايشگاههاي آموزشي و پژوهشي مصالح ساختمان و تكنولوژي بتن، ديناميك سازه، روسازي، سازه، هيدروليك، مكانيك خاك و نقشهبرداري ميباشد.

 

مديران گروه مهندسي عمران از سال 55 تاکنون

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر فريدون ايرانی

استاديار

58 تا 60

مهندس براتعلی محمدزاده

مربی

62 تا 62

مهندس جليل ابريشمی

مربی

62 تا 62

مهندس محمد باقر شريفی

مربی

62 تا 63

دکتر ماشاء الله سعيديان طبسی بجستانی

استاديار

63 تا 65

مهندس محمدرضا اصفهانی

مربی

65 تا 70

دكتر محمدرضا جعفرزاده

استاديار

70 تا 72

دکتر کاظم مسلم

استاديار

72 تا 74

دکتر حسن حاجی کاظمی

دانشيار

74 تا 76

دکتر محمد رضايي پژند

استاد

76 تا 78

دکتر يونس نيازی

استاديار

78 تا 80

دکتر سيد محمود حسينی

استاديار

80 تا 82

دکتر فرزاد شهابيان مقدم

استاديار

82 تا 83

دکتر محمود فغفورمغربی

دانشيار

83 تا 87

دكتر جعفر بلوري بزاز

استاديار

87 تا 89

دكتر منصور قلعه نوي

استاديار

89 تا 92

دکتر محمود فغفور مغربی

استاد

92 تا 94

دکتر شهناز دانش

دانشیار

94 تاکنون

 

 

 

مشخصات اعضای هیات علمی گروه عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه

زمینه های تخصصی

۱

اصفهانی محمدرضا

استاد

مهندسي عمران

 

۲

جعفرزاده محمدرضا

استاد

مهندسي عمران

 

۳

حسینی سیدمحمود

استاد

مهندسي عمران

 

۴

رضائی پژند محمد

استاد

مهندسي عمران

 

۵

شهابیان مقدم فرزاد

استاد

مهندسي عمران

 

۶

فغفور مغربی محمود

استاد

مهندسي عمران

 

7

بلوری بزاز جعفر

دانشیار

مهندسي عمران

 

8

دانش شهناز

دانشیار

مهندسي عمران

 

9

سیدی حسینی نیا سیداحسان

دانشیار

مهندسي عمران

 

10

شریعتمدار هاشم

دانشیار

مهندسي عمران

 

11

شکوهیان محمد

دانشیار

مهندسي عمران

 

12

قلعه نوی منصور

دانشیار

مهندسي عمران

 

13

آفتابی ثانی احمد

استادیار

مهندسي عمران

 

14

ابریشمی سعید

استادیار

مهندسي عمران

 

15

اخترپور علی

استادیار

مهندسي عمران

 

16

بنی هاشمی چهارم سیدیاسر

استادیار

مهندسي عمران

 

17

توکلی زاده محمدرضا

استادیار

مهندسي عمران

 

18

شاد روزبه

استادیار

مهندسي عمران

 

19

شوشتری احمد

استادیار

مهندسي عمران

 

20

صحاف سیدعلی

استادیار

مهندسي عمران

 

21

کرابی سید محسن

استادیار

مهندسي عمران

 

22

کرم الدین عباس

استادیار

مهندسي عمران

 

23

محمدزاده مقدم ابوالفضل

استادیار

مهندسي عمران

 

24

مغربی مجتبی

استادیار

مهندسي عمران

 

25

ضیائی سیدعلی

مربی

مهندسي عمران

 

 

 

4-     گروه مهندسی کامپیوتر

 

دوره كارشناسي

 

در سال 1349 همزمان با دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف، رشته آمار و کامپيوتر در مقطع کارشناسی و در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس شد. مدیریت وقت گروه در آن زمان شادروان پروفسور فاطمی بود. دانشگاه برای اولین دوره 11 نفر دانشجو را پذیرفت. بعد از پیروزی انقلاب این رشته به نام کامپیوتر تغییر نام یافت. در سال 1372 گروه مهندسی کامپیوتر در دانشکده مهندسي شکل گرفت واین رشته از دانشکده علوم به دانشکده مهندسی انتقال یافت. هم اكنون اين گروه در دوره كارشناسي 383 دانشجو دارد.

 

دوره تحصيلات تكميلي

 

در آغاز تنها گرایش گروه مهندسی کامپیوتر، کارشناسی نرمافزار بود، ولی در سال های 74، 78 و 85 به ترتیب دورههای کارشناسی ارشد کامپيوتر و دکتری نرمافزار در این گروه دایر گرديد. اكنون در این گروه 177 دانشجوی کارشناسی ارشد و 72 دانشجوی دکتری به تحصيل مشغول ميباشند.

 

 

مديران گروه مهندسي کامپیوتر از سال 67 تاکنون

 

مديران گروه مهندسي کامپیوتر از سال 67 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

مهندس التفات حداد شکری

مربی

67 تا 68

مهندس امير عليخانزاده

مربی

68 تا 69

مهندس حسين دلداری

مربی

69 تا 71

دکتر قدرت ا... سپيدنام

استاديار

71 تا 76

دکتر حسين دلداری

استاديار

76 تا 80

دکتر محمود نقيب زاده

استاديار

80 تا 82

دکتر محمد حسين يغمايي

استاديار

82 تا 84

دکتر حمیدرضا پوررضا

استادیار

84 تا 86

دكتر عباس قائمي

استاديار

86 تا 88

دكتر محمدحسين يغمايي

دانشيار

88 تا90

دكتر حمیدرضا پوررضا

دانشيار

90 تا92

دکتر سعید ابریشمی

استادیار

92 تا96

قائمي‌بافقي عباس

دانشیار

96 تاکنون

 

 

 

 

مشخصات اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه

زمینه های تخصصی

1

پوررضا حمیدرضا

استاد

مهندسي كامپيوتر

 

۲

صدوقی یزدی هادی

استاد

مهندسي كامپيوتر

 

۳

کاهانی محسن

استاد

مهندسي كامپيوتر

 

۴

نقیب زاده محمود

استاد

مهندسي كامپيوتر

 

۵

یغمائی مقدم محمدحسین

استاد

مهندسي كامپيوتر

 

6

قائمی بافقی عباس

دانشیار

مهندسي كامپيوتر

 

7

منصفی رضا

دانشیار

مهندسي كامپيوتر

 

8

واحدیان مظلوم عابدین

دانشیار

مهندسي كامپيوتر

 

9

ابریشمی سعید

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

10

امین طوسی هاله

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

11

انسان فائزه

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

12

بهکمال بهشید

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

13

پایدار صمد

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

14

حسینی سنو سیدامین

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

15

رسول زادگان عباس

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

16

روحانی سیدمجتبی

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

17

زمردی مقدم مریم

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

18

سوادی عبدالرضا

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

19

صداقت یاسر

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

20

طاهری نیا امیر حسین

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

21

عربان سعید

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

22

غیاثی شیرازی سید کمال الدین

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

23

فضل ارثی احسان

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

24

مهاجرزاده امیرحسین

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

25

نوری حمید

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

26

نوری بایگی مصطفی

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

27

هراتی احد

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

28

 

اسدی محسن

استادیار

مهندسي كامپيوتر

 

 

 

 

 

5-     گروه مهندسی شیمی

 

دوره كارشناسي

 

اين گروه از مهرماه 1371 فعاليت خود را با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي مهندسي شيمي گرايش صنايع گاز آغاز نمود. در حال حاضر اين گروه در مقطع کارشناسي با 335 دانشجو مشغول به فعاليت ميباشد.

 

دوره تحصيلات تكميلي

 

افزون بر دوره كارشناسي، 213 دانشجوي دوره کارشناسي ارشد در سه گرايش صنايع غذايي، فرآوري و انتقال گاز و پديدههاي انتقال و فرآيندهاي جداسازي و 62 دانشجوي دوره دكتري در گروه مهندسي شيمي به تحصيل اشتغال دارند. همچنين اين گروه داراي آزمايشگاههاي عمومي، تحقيقاتي عمومي، كروماتوگرافي گاز، آناليز حرارتي، جداسازي غشايي، جاذبها و كاتاليستهاي صنعتي، لولههاي گرمايي، رآكتور نيمهصنعتي تحت فشار و انيستيتو گاز و نفت ميباشد.

 

مديران گروه مهندسي شیمی از سال 70 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر سيد حسين نوعی

استاديار

70 تا 72

دکتر بابک امين شهيدی

استاديار

72 تا 78

دکتر علی احمدپور

استاديار

78 تا 80

دکتر اکبر شاهسوند

استاديار

80 تا 81

دکتر محمد تقی حامدموسويان

استاديار

81 تا 83

دکتر محمدعلی فنايي شیخ الاسلامی

استاديار

83 تا 85

دکتر محمدتقی حامد موسويان

استادیار

85 تا90

دکترمهدی پورافشاری چنار

استادیار

90 تا 95

دکتر علی احمدپور

استاد

95 تا 98

دکتر محمدعلی فنايي شیخ الاسلامی

دانشیار

98 تاکنون

 

 

 

مشخصات اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه

زمینه های تخصصی

۱

احمدپور علی

استاد

مهندسي شيمي

 

۲

پاکیزه مجید

استاد

مهندسي شيمي

 

۳

حامدموسویان محمدتقی

استاد

مهندسي شيمي

 

۴

سرگلزائی جواد

استاد

مهندسي شيمي

 

۵

موسوی سیدمحمود

استاد

مهندسي شيمي

 

6

بنی ادم مجید

دانشیار

مهندسي شيمي

 

7

پورافشاری چنار مهدی

استاد

مهندسي شيمي

 

8

سلجوقی احسان

دانشیار

مهندسي شيمي

 

9

شاهسوند اکبر

دانشیار

مهندسي شيمي

 

10

مغربی مرتضی

دانشیار

مهندسي شيمي

 

11

فنائی شیخ الاسلامی محمدعلی

دانشیار

مهندسي شيمي

 

12

فرهادیان نفیسه

دانشیار

مهندسي شيمي

 

13

اخلاقی امیری حسینعلی

استادیار

مهندسي شيمي

 

14

امین شهیدی بابک

دانشیار

مهندسي شيمي

 

15

اخوان مهدوی محمود

استادیار

مهندسي شيمي

 

16

پناهی مهدی

استادیار

مهندسي شيمي

 

17

دشتی علی

استادیار

مهندسي شيمي

 

18

عارفی نیا رضا

استادیار

مهندسي شيمي

 

19

قشلاقی رضا

استادیار

مهندسي شيمي

 

20

مظلومی سیدحسین

استادیار

مهندسي شيمي

 

21

مقصود زهرا

استادیار

مهندسي شيمي

 

22

نوعی باغبان سیدمصطفی

استادیار

مهندسي شيمي

 

23

یساری الهام

استادیار

مهندسي شيمي

 

 24

 کریمی مهدی

 استادیار

 

 مهندسی شیمی

 

25

کارخانه چی حامد

استادیار

مهندسی شیمی

 

26

حجازی بیژن

استادیار

مهندسی شیمی

 

6-     گروه مهندسي متالورژي و مواد

 

دوره كارشناسي متالورژي و مواد

 

گروه مهندسی متالورژي و مواد دانشکده مهندسی در سالهای پایانی دهه 60 با همت شادروان دکتر احمد ظهور سعادت، مهندس سید محمد رضا یوسف‌ثانی و دکترعلی حائریان اردکانی پایه‌گذاری گردید و فعالیت رسمی خود را از مهرماه سال 1372 با پذیرش دانشجوی کارشناسی در گرایش ریخته‌گری آغاز نمود. در این گرایش فقط دو دوره دانشجو پذیرفته شد و با تغییر برنامه کارشناسی مهندسی مواد که در سال 1375 از سوی شورای عالی برنامهریزی وزارت متبوع ابلاغ گردید، دانشجویان ورودی 74 به گرایش متالورژی صنعتی (گرایش فعلی) تطبیق داده شدند و گرایش ریخته‌گری پس از پایان تحصیلات دانشجویان دو دوره یاد شده حذف گردید. سطح فعالیتهای آموزشی گروه مهندسی متالورژي و مواد از آغاز تأسیس تاکنون به طور مرتب افزایش یافته است. همچنين فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی گروه شامل انجام طرحهای تحقیقاتی، انتشار مقالههای علمی در نشریات داخلی و خارجی، تألیف و ترجمه کتاب، و ارتباط با صنعت نیز گسترده و چشمگیر است. حوزه تحقیقاتی اعضای هیأت علمی گروه، گسترهای وسیع از علوم و مهندسی مرتبط با مواد شامل: متالورژی پودر, انجماد فلزات، شکل دهی فلزات، متالورژی استخراجی، خوردگی و حفاظت از مواد، انتخاب مواد، مواد پیشرفته، نانو تکنولوژی و روشهای نوین فرآوری مواد را در بر میگیرد. 215 دانشجو در مقطع کارشناسی به تحصیل اشتغال دارند.

 

دوره تحصيلات تكميلي

 

دوره كارشناسي ارشد، گرايش شناسايي و انتخاب مواد در سال 1382، تاسيس گرديد. در سال 1390 گرايش‌های خوردگي و استخراج فلزات مصوب شد و از سال 1387 نیز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری گرایش مهندسی مواد و متالورژی در حال انجام است.

 

در حال حاضر اين گروه 110 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و 27 دانشجو در مقطع دكتري دارد.

 

 

مديران گروه مهندسي متالورژی از سال 72 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر حسن احمدی مقدم

استاديار

72 تا 75

شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

استاديار

75 تا 75

مهندس سيدمحمدرضا يوسف ثانی

مربی

75 تا 81

دکتر محمدهادی مؤيد

استاديار

81 تا 84

دکترسيد مجتبی زبرجد

استادیار

84 تا 86

دكتر محسن حداد سبزوار

دانشيار

86 تا 88

دكتر ابوالفضل باباخاني

استادیار

88 تا90

دكترعلیرضا کیانی رشید

استاد

90 تا 95

دکتر محمد مزینانی

دانشیار

95 تا 97

مهرداد کاشفی تربتی

استاد

97تاکنون

 

مشخصات اعضای هیات علمی گروه متالورژی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه

زمینه های تخصصی

۱

باباخانی ابوالفضل

استاد

مهندسي متالورژي و مواد

 

۲

حدادسبزوار محسن

استاد

مهندسي متالورژي و مواد

 

۳

سجادی سیدعبدالکریم

استاد

مهندسي متالورژي و مواد

 

۴

کاشفی تربتی مهرداد

استاد

مهندسي متالورژي و مواد

 

۵

کیانی رشید علیرضا

استاد

مهندسي متالورژي و مواد

 

۶

مؤید محمدهادی

استاد

مهندسي متالورژي و مواد

 

۷

وحدتی خاکی جلیل

استاد

مهندسي متالورژي و مواد

 

8

داودی علی

دانشیار

مهندسي متالورژي و مواد

 

9

رضائی بزاز ابوالفضل

دانشیار

مهندسي متالورژي و مواد

 

10

ضابط احد

دانشیار

مهندسي متالورژي و مواد

 

11

مزینانی محمد

دانشیار

مهندسي متالورژي و مواد

 

12

بیدختی بهروز

استادیار

مهندسي متالورژي و مواد

 

13

صاحبیان سقی سمانه

استادیار

مهندسي متالورژي و مواد

 

14

فرشیدی محمدحسن

استادیار

مهندسي متالورژي و مواد

 

15

کامیابی گل عطاءاله

استادیار

مهندسي متالورژي و مواد

 

16

کمالی حیدری الهام

استادیار

مهندسي متالورژي و مواد

 

17

ملازاده بیدختی سحر

استادیار

مهندسي متالورژي و مواد

 

 

 

7-     گروه مهندسي صنایع

 

اين گروه در مهر ماه سال 1385 با تلاش مدیریت دانشکده و همکاری گروه مکانیک ایجاد گرديد كه در حال حاضر در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجو ميپذيرد و از سال تحصیلی آینده نیز اقدام به جذب دانشجو در مقطع دکتر خواهد نمود.

 

در حال حاضر 257 دانشجو در مقطع کارشناسی و 54 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

 

این گروه دارای امکاناتی از جمله:سایت کارشناسی ارشد, آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیق, آزمایشگاه تحقیقاتی ارگونومی و ایمنی می‌باشد.

 

 

مديران گروه مهندسي متالورژی از سال72 تاکنون

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دكتر حميده رضوي

استاديار

86 تا90

دكتر محمد روغنگر رنجبر

استاديار

90 تا 92

دکتر محمدعلی پیرایش

دانشیار

92 تا 97

فرزاد دهقانیان

استادیار

97 تاکنون

 

 مشخصات اعضای هیات علمی گروه صنایع

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه

زمینه های تخصصی

1

محمدعلي پيرايش

دانشيار

 مهندسی صنایع

 

2

سيدمحمود حسيني

استاد

مهندسی صنایع

 

3

حميده رضوي

دانشيار

مهندسی صنایع

 

4

محمد رنجبر

دانشيار

مهندسی صنایع

 

5

مجيد سالاري

دانشيار

مهندسی صنایع

 

6

فرزاد دهقانيان

استاديار

مهندسی صنایع

 

7

بابك رضائي خبوشان

استاديار

مهندسی صنایع

 

8

عليرضا شادمان

استاديار

مهندسی صنایع

 

9

حميدرضا كوشا

استاديار

مهندسی صنایع

 

10

حسین نقابی

استادیار

مهندسی صنایع

 

 

 

امكانات دانشکده

 

مجله دانشكده

 

مجوز مجله دانشكده مهندسي در سال 1363 صادر گرديد. اين مجله پس از وقفهاي كوتاه به طور منظم تا سال 1382 منتشر گرديد. پس از اجراي مصوبات كميسيون نشريات علمي كشورمبني بر تخصصي شدن مجلات علمي پژوهشي اين مجله در قالب ويژهنامههاي تخصصي عمران، مواد و متالورژي، مهندسي شيمي و برق و الكترونيك به چاپ رسيده است و در سال 1388 اين مجله باتوجه به تصويب كميسيون نشريات علمي كشور به 4 مجله تخصصي: مهندسي عمران، جداسازي و پديدههاي انتقال، مهندسي متالورژي و مواد و مهندسي مكانيك، با اعتبار علمي و پژوهشي به تصوي برسيده است يك مجله ديگر با عنوان مجله مهندسي مكانيك در شرف تصويب ميباشد.

 

 

سردبیر نشريه مهندسی عمران

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محمدرضا اصفهانی

استاد

88 تاكنون

 

اعضای هیأت تحریریه نشریه مهندسی عمران

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

عضو هیات علمی

دکتر مجتبی ازهری

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران

دکتر محمدرضا اصفهانی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر فریدون ایرانی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر بلوری بزاز

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر محمدرضا جعفرزاده

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر علی خیرالدین

استاد

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی عمران

دکتر عباس سروش

دانشیار

دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران

دکتر فرزاد شهابیان مقدم

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر رضا عطار نژاد

دانشیار

دانشگاه تهران، دانشکده فنی دانشکده مهندسی عمران

دکتر محمد غفوری

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر محمود فغفور مغربی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

استاد

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران

دکتر داود مستوفی نژاد

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران

 

 

 

سردبیر نشريه مهندسی متالوژی ومواد

 

دوران تصدی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

88 تاكنون

استاد

دکتر جلیل وحدتی خاکی

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیأت تحریریه نشریه مهندسی متالوژی ومواد

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

عضو هیات علمی

دکتر رسول آذری خسروشاهی

دانشیار

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتر رضا باقری

استاد

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جعفر جوادپور

استاد

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علی حائریان اردکانی

استاد

مشهد، مؤسسه آموزش عالی سجاد

دکتر محسن حداد سبزوار

استاد

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید مجتبی زبرجد

استاد

بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

دکتر سید عبدالکریم سجادی

استاد

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی صالحی

استاد

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمدرضا طرقی‌نژاد

دانشیار

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسین عربی

استاد

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهرداد کاشفی تربتی

دانشیار

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علیرضا کیانی‌رشید

استاد

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد مزینانی

دانشیار

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر جلیل وحدتی خاکی

استاد

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

 

 

 

سردبیر نشريه علوم کاربردی ومحاسباتی در مکانیک

 

دوران تصدی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

88 تاكنون

استاد

دکتر محمدرضا مه پیکر

 

 

 

 

 

اعضای هیأت تحریریه نشریه علوم کاربردی ومحاسباتی در مکانیک

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

عضو هیات علمی

دکتر محمد حسین ابوالبشری

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر حمید احمدیان

استاد

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

دکتر اصغر برادران رحیمی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر مسعود برومند

دانشیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوا فضا

دکتر محمود پسندیده فرد

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر مهران تاج فر

دانشیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوا فضا

دکتر محمدرضا خلیلی

استاد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

دکترمحمود سلیمی

استاد

دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر ابراهیم شیرانی چهارسوقی

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر مسعود طهانی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر علی عابدیان

دانشیار

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

دکتر مهران کدخدایان

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر محمدرضا مه‌پیکر

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر حمید نیازمند

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

سردبیر نشريه سیستمها و سیکنالهای الکتریکی

دوران تصدی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

91 تاكنون

استاد

دکترمیرمجتبی میرصالحی

 

 

 

Editorial Board:

Journal of Electrical Systems and Signals

 

S. M. Fakhraie

Associate Professor

University of Tehran

G. Gharepetian

Professor

Amirkabir University of Technology

M. H. Ghassemian

Professor

Tarbiat Modares University

R. Ghazi

Professor

Ferdowsi University of Mashhad

M. H. Javidi Dasht Bayaz

Professor

Ferdowsi University of Mashhad

K. Mafinezhad

Professor

Ferdowsi University of Mashhad

M. M. Mirsalehi

Professor

Ferdowsi University of Mashhad

B. Nadjar Araabi

Associate Professor

University of Tehran

M. Oloomi

Associate Professor

Ferdowsi University of Mashhad

J. Rashed-Mohassel

Professor

University of Tehran

 

 

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده

 

آزمایشگاه‌های تحقیقاتی گروه کامپیوتر

 

آزمایشگاه IPP-BX

 

آزمایشگاه بینایی ماشین

 

آزمایشگاه یادگیری ماشین

 

آزمایشگاه مخابرات ویدئویی

 

آزمایشگاه شبکه ارتباطی

 

آزمایشگاه فناوری دانش

 

آزمایشگاه پردازشموازیوتوزیع شده

 

آزمایشگاه امنیت داده ها وارتباطات

 

آزمایشگاه شناسایی الگو

 

آزمایشگاه فناوری وب

 

آزمایشگاه آپــــــــا

 

 

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه برق

 

آزمایشگاهDSP (پردازشسیگنال دیجیتال)

 

آزمایشگاه کنترل غیر خطی

 

آزمایشگاه مطالعات سیستم وتجدید ساختار

 

آزمایشگاه سیستم های قدرت

 

آزمایشگاه مدارهای مجتمع

 

آزمایشگاه مایکروویو

 

آزمایشگاه الکترونیک قدرت

 

 

 

آزمایشگاه‌های تحقیقاتی گروه   مکانیک

 

آزمایشگاه ماشینهای حرارتی وموتور های احتراق داخلی

 

آزمایشگاه تحقیقاتی موتور