تاريخچه

بر اساس مصوبه يکصد و چهارمين نشست شورای گسترش آموزش عالی مورخ پنجم اسفند 1353 و با هدف ايجاد يک قطب مهندسی قوی و مناسب در شرق ايران و ايجاد امکانات و شرايط مناسب برای پرورش استعدادهای فنی جوانان، تأمين نيروی انسانی متخصص، اجرای طرح‌های صنعتی و استقلال علمی و صنعتی کشور، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد تأسيس گرديد.

دانشکده مهندسی در مهر 1354 با پذيرش 30 دانشجو در رشته برق و 30 دانشجو در رشته مکانيک فعاليت خود را آغاز کرد ولی به دليل تأمين نشدن کادر آموزشی، رشته مهندسی برق تعطيل شد و دانشجويان اين رشته به ديگر دانشگاهها منتقل شدند و پس از تأمين کادر آموزشی از سال 1358 بار ديگر فعاليت رشته مهندسی در رشته الکترونيک آغاز شد. به دنبال انقلاب فرهنگی در سال 1359 و با ادغام دانشکده مهندسی و دانشگاه کار و پيشه شاخه مشهد، تعداد اعضای هيأت علمی و دانشجويان آن به يکباره افزايش چشمگيری يافت. پيش از اين تاريخ دانشکده مهندسی دانشگاه کار و پيشه، در سه رشته الکترونيک، الکتروتکنيک و راه و ساختمان فعاليت آموزشی داشت.

در سال 1368 گروه رايانه دانشکده علوم نيز به دانشکده مهندسی پيوست و در حال حاضر اين دانشکده از جمله دانشکدههای معتبر مهندسی در سطح کشور است و با داشتن امکانات و تجهيزات کارگاهی، آزمايشگاهی و تحقيقاتی قابل ملاحظه قطب قوی مهندسی در شرق کشور به حساب میآيد.

 

اینک پس از گذشت 39 سال از آغاز فعالیت دانشکده مهندسی، این دانشکده با زیربنایی حدود 48000 متر مربع فضای آموزشی، اداری، خدماتی، کارگاهی و سالن اجتماعات با بهره گیری از 164عضو هیات علمی مجرب، شامل 49 استاد، 47 دانشیار، 65 استادیار، 2مربی به همراه کارمندان فهیم و دلسوز به آموزش 2742دانشجوی کارشناسی، 1488 دانشجوي کارشناسی ارشد و 593 دانشجوي دکتری در هفت رشته و 68 گرایش ميپردازد. ضمن اینکه چهار مرکز پژوهشی فعال شامل مراکز پژوهشی بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا، منابع آب و محیط زیست، برق و کامپیوتر و مهندسی ساخت، تولید و خدمات خودرو در دانشکده به فعالیت مشغول میباشند.

 

 

رؤسای دانشکده از سال 56 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر علی حائريان اردکانی

استاديار

56 تا 58

دکتر حسين برسی

استاديار

58 تا 59

شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

استاديار

59 تا 60

شادروان مهندس احمد اشرف

مربی

60 تا 62

دکتر حسين حسن آبادی

دانشيار

62 تا 65

دکتر علی حائريان اردکانی

دانشيار

65 تا 67

دکتر جليل ابريشمی

استاديار

67 تا 70

دکتر محمد باقر شريفی

استاديار

71 تا 75

دکتر حسن حاجی کاظمی

دانشيار

75 تا 77

دکتر محمد حسين ابوالبشری

استاديار

77 تا 77

دکتر محمد باقر شريفی

استاديار

77 تا 84

دکتر سيد حسين نوعی

استاد

84 تا 91

دکتر فرزاد شهابيان

استاد

91 تا 92

دکتر حبیب رجبی مشهدی

استاد

92 تاکنون

 

 

 

 

 

معاونان آموزشی دانشکده از سال 62 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر علی حائريان اردکانی

استاديار

62 تا 62

دکتر محمد حسن مدير شانه چی

استاديار

62 تا 64

دکتر محسن کهرم

استاديار

64 تا 65

دکتر فريدون ايرانی

استاديار

65 تا 68

دکتر رجب اصغریان قناد یزدی

استادیار

68 تا 70

دکتر حسن حاجی کاظمی

استاديار

70 تا 71

دکتر جليل چيتی زاده

استاديار

71 تا 75

دکتر حميد نيازمند

استاديار

75 تا 77

دکتر محمد رضا مدرس رضوی

دانشيار

77 تا 83

دکتر فرزاد شهابیان مقدم

استادیار

83 تا 87

دكتر محمدحسن نشاطي

استاديار

87 تا 89

دكتر عليرضا سيدين

دانشيار

89 تا92

دکتر جواد ساده

استاد

92 تاکنون

 

 

معاونان اداری و مالی دانشکده از سال 53 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر هدايت الله حبيب الهی

استاديار

53 تا 56

مهندس کوروش انصاری آغول بيک

مربی

60 تا 60

مهندس محمد حسين بلوری بزاز

کارشناس

62 تا 63

مهندس سيدکاظم فاضلی

مربی

65 تا 66

مهندس فرزاد شهابيان مقدم

مربی

67 تا 68

مهندس مرتضی خادمی

مربی

68 تا 70

مهندس يونس نيازی

مربی

70 تا 72

مهندس اکبر شاهسوند

مربی

72 تا 75

مهندس ابوالفضل باباخانی

مربی

75 تا 80

دکتر جعفر بلوری بزاز

استاديار

80 تا 84

دکتر محمدهادی مؤيد

استاديار

84 تا 86

دكتر رضا منصفي

استاديار

86 تا 87

دكتر جواد سرگلزايي

استاديار

87 تا89

دكتر محمود فغفور مغربی

استاد

89 تا91

دکتر احمد شوشتری

استاديار

93 تاکنون

 

 

 

معاونان پژوهشی دانشکده از سال 70 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر مجتبی مير صالحی

دانشيار

70 تا 76

دکتر محمد رضا جعفرزاده

استاديار

76 تا 79

دکتر مجتبی ميرصالحی

دانشيار

79 تا 81

دکتر اکبر شاهسوند

استاديار

81 تا 83

دکتر حبیب رجبی مشهدی

استاد

83 تا 87

دكتر سيد عبدالكريم سجادي

استاد

87 تا92

دکتر رضا پور رضا

استاد

92 تاکنون

گروههاي آموزشي

 

1-        گروه مهندسی مکانيک

ا

اين گروه در حال حاضر 565 دانشجوي کارشناسی دارد.

 

 

 

دوره تحصيلات تكميلي

 

گروه مهندسي مكانيك در مقطع کارشناسی ارشد با 358 دانشجو در گرايشهاي: طراحی کاربردی، تبديل انرژی، ساخت و توليد و هوافضا فعاليت دارد. اين گروه همچنين در مقطع دکتری نيز در گرايشهای: طراحی کاربردی، تبديل انرژی و هوافضا هر ساله دانشجو میپذيرد. هم اكنون 176 دانشجوي دکتری در گروه مهندسي مكانيك به تحصيل ميپردازند. اين گروه با داشتن افراد متخصص در زمينههای گوناگون شامل موتورهای احتراق داخلی، آئروديناميک، انرژی، انتقال حرارت، مکانيک سيالات، مکانيک خودرو رباتيک و کنترل، شکل دادن صفحات، بهينهسازی، ارتعاشات، مکانيک شکست و مواد مرکب قادر به فعاليت در زمينههای گستردهای میباشد و توان انجام پروژههای پژوهشی با صنايع پيشرو در زمينههای فوق را دارد. در سال های گذشته گروه مهندسی مکانيک موفق به تاسيس و راهاندازی رشتههای ديگری همچون مهندسی متالورژی و مواد، شيمی وصنايع گرديده است.

 

آزمايشگاهها و کارگاه های گروه مکانيک در کنار دروس تئوری هرساله پذيرای تعداد زيادی از دانشجويان اين رشته و نيز رشتههای ديگر به عنوان دروس سرويسی میباشد. به عنوان مثال رشتههای مهندسی برق، صنايع، متالورژی و مواد و عمران از دانشکده مهندسی و رشتههای فيزيک، شيمی از علوم پايه و مکانیک ماشین آلات کشاورزی از دانشکده کشاورزی از کارگاهها و آزمايشگاه های گروه مهندسی مکانيک استفاده مینمايند. در حال حاضر آزمايشگاههای مکانيک سيالات، انتقال حرارت، ترموديناميک، ارتعاشات و ديناميک ماشين، مقاومت مصالح و CAD/CAM و کارگاه های ماشين ابزار، اتومکانيک و جوشکاری در گروه مشغول به فعاليت میباشند همچنين به کوشش شماری از همکاران گروه برخی مراکز پژوهشی نيز در گروه راهاندازی گرديده و فعال میباشند كه از آن جمله میتوان به مراکز پژوهشی CAD، موتور، بهينهسازی انرژی و خودرو اشاره نمود.

 

مديران گروه مهندسي مکانيک از سال 58 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محمدرضا مدرس رضوی

استاديار

58

مهندس مسعود يک کلام کاشانی

مربی

58 تا 60

شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

استاديار

61 تا 64

دکتر علی حائريان اردکانی

استاديار

64 تا 65

شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

استاديار

65 تا 66

مهندس سيد محمدرضا يوسف ثانی

مربی

66 تا 69

دکتر سیدحسين نوعی

استاديار

69 تا 69

دکتر محمد مقيمان

استاديار

69 تا 75

دکتر حميد نيازمند

استاديار

75 تا 75

دکتر مجيد معاونيان

استاديار

75 تا 77

دکتر جليل رضايي پژند

استاديار

77 تا 80

دکتر محمد مقيمان

دانشيار

80 تا 83

دکتر محمد حسین ابوالبشری

دانشیار

83 تا 84

دکتر مهران کدخدایان

دانشیار

84 تا 88

دکتر محمود پسنديده فرد

دانشیار

88 تا90

دکترحمید نیازمند

دانشیار

90تا92

دکتر مسعود طهانی

استاد

92تاکنون

 

اعضای هيأت علمی گروه مهندسي مكانيك

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دکتر اصغر برادران رحيمی

استاد

دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی

استاد

دکتر محمد مقيمان

استاد

دکتر جليل رضايي پژند

استاد

دکتر مهران کدخدايان

استاد

دکتر محمدرضا مه پيکر

استاد

دکتر محمود شریعتی

استاد

دکتر انوشيروان فرشيديان فر

استاد

دکتر محمد حسين ابوالبشری

استاد

دکتر مسعود طهانی

استاد

دکتر محسن کهرم

استاد

دکتر بهنام معتکف ايمانی

استاد

دکتر حميد نيازمند

استاد

دكتر علیرضا اکبرزاده

استاد

دکتر محسن قاضی خانی

استاد

دکترمحمد جواد مغربی

استاد

دکترمحمد پسنديده فرد

استاد

دکتر بهروز حسنی

استاد

دکتر محمود پسنديده فرد

دانشيار

دکتر عليرضا تيمور تاش

دانشيار

دکتر خليل فرهنگ دوست

دانشيار

دکتر علی اکبر اکبری

دانشيار

دكتر محمدحسن جوارشكيان

دانشیار

دکتر علی کيانی فر

دانشيار

دکتر فرهاد کلاهان

دانشيار

دکتر مجيد معاونيان

دانشيار

دکترحسین عجم

دانشيار

دکتر حميد اختراعی طوسی

دانشيار

دکتراحسان روحی گل خطمی

دانشيار

دكتر مجتبي ماموريان

استاديار

دكتر عارف افشار فرد

استاديار

دکتر محمد باقر آيانی

استادیار

عبدالرحمن جامی الاحمدی

استادیار

دکتر حمید معین فرد

استادیار

دکتر جواد سپاهی یونسی

استادیار


 

 

2-    گروه مهندسي برق

دوره كارشناسي

اين گروه از سال 1357 فعالیت خود را در دوره کارشناسی با چهار گرایش الکترونیک، قدرت، مخابرات و کنترل آغاز كرد. هم اکنون 669 دانشجو، در مقطع کارشناسی گروه برق مشغول تحصيل ميباشند. 21 آزمایشگاه آموزشی در این گروه فعال است. این گروه در تلاش تاسیس گرایش مهندسی بیوالکتریک در مقطع کارشناسی می‌باشد.

دوره تحصيلات تكميلي

از سال 1366 دوره كارشناسي ارشد در گروه برق ايجاد شد كه هم اكنون اين گروه 203 دانشجو دارد. همچنين اين گروه از سال 1373 اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع دكتري نموده است كه در حال حاضر 96 دانشجو در اين مقطع به تحصيل اشتغال دارند. ياد آور ميشود گروه مهندسی برق از سال 1390 گرایش مهندسی پزشکی را در مقطع کارشناسی ارشد راه‌اندازی نموده است.

قطب علمی رایانش نرم نیز توسط اساتید گروه مهندسی برق با همکاری اساتید سایر گروهها از سال 1391 فعالیت خود را آغاز نموده است.


مديران گروه مهندسي برق از سال 58 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

مهندس حسين طباطبايي يزدی

مربی

58 تا 60

دکتر حسين حسن آبادی

دانشيار

60 تا 61

دکتر خليل مافی نژاد

استاديار

61 تا 63

دکتر علی پیروی

استادیار

63 تا 68

مهندس کوروش انصاری

مربی

68 تا 70

دکتر رضا قاضی

دانشيار

70 تا 74

دکتر محمد مولوی کاخکی

دانشيار

75 تا 77

دکتر سيد عليرضا سيدين

استاديار

77 تا 79

دکتر کوروش انصاری

استاديار

79 تا 83

دکتر ناصر پریز

استادیار

83 تا 86

دكتر جواد ساده

استاديار

68تا 88

دكتر رضا لطفي

استاديار

88 تا 91

دکتر حبیب رجبی مشهدی

استاد

91 تا 92

دکتر محمد ميمندي نژاد

دانشيار

92 تا 95

دکتر جعفر عبادی

استادیار

95 تاکنون

 

 

اعضای هيأت علمی گروه مهندسي مكانيك

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

استاد

دکتر ناصر پریز

استاد

دکتر علی پیروی

استاد

دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض

استاد

دکتر مرتضی خادمی درح

استاد

دکتر حبیب رجبی مشهدی

استاد

دکتر جواد ساده

استاد

دکتر امیررضا عطاری

استاد

دکتر رضا قاضی

استاد

دکتر رضا لطفی

استاد

دکتر محمد مولوی کاخکی

استاد

دکتر میرمجتبی میرصالحی

استاد

دکتر مجتبی جودکی

دانشیار

دكتر سید ابراهیم حسینی

دانشیار

دکتر حسین خوش بین قماش

دانشیار

دکتر سیدعلی رضا سیدین

دانشیار

دکتر حسین ضمیری جعفریان

دانشيار

دکتر قوشه عابدهدتنی

دانشيار

دکتر مجید علومی بایگی

دانشيار

دکتر علی کریم پور

دانشيار

دکتر محمد منفرد

دانشيار

دكتر محمد میمندی نژاد

دانشیار

دکتر محمدحسن نشاطی

دانشيار

دكتر مهرداد شکوه صارمی

دانشیار

دکتر عباس ابراهیمی مقدم

استادیار

دکتر حسین ابوترابی زارچی

استادیار

دکتر سیدکمال حسینی ثانی

استادیار

دکتر مهدی سعادتمند طزرجان

استادیار

دكتر مهدی صابری

استادیار

دکتر جواد صفائی

استادیار

دکتر محمد طاهرزاده ثانی

استادیار

دکتر جعفر عبادی

استادیار

دکتر مریم قربانی

استادیار

دکتر سیدمحمدسعید ماجدی

استادیار

دکتر سحر مقیمی

استادیار

دکتر وحید محتشمی

استادیار

دکتر نادیا نقوی

استادیار

دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی

استادیار

 

3-  گروه مهندسي عمران

دوره كارشناسي

اين گروه از سال 1358 فعالیت خود را از آغاز تاسیس در واحد شماره 2 مهندسی (واقع در بزرگراه کلانتری) آغاز نمود و در سال 1364 به دیگر گروههای دانشکده مهندسی مستقر در پردیس دانشگاه پیوست. در حال حاضر در دوره کارشناسی گروه عمران بیش از 421 دانشجو مشغول به تحصیلاند.

 

دوره تحصيلات تكميلي

گروه عمران از سال 1367 در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های آب، راه و ترابری، خاک و پی، سازه، سازههای هیدرولیکی و محیط زیست دانشجو پذيرش نموده كه در حال حاضر در دوره کارشناسی ارشد 354 دانشجو مشغول به تحصیل میباشند. همچنين از سال 1377 با توجه به وجود امکانات بالقوه پژوهشی و هيأت علمی مجرب، گروه عمران شروع به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی نمود كه هم اکنون در اين دوره بیش از 97دانشجو در گرایش های: مهندسي سازه، آب و سازه‌های هیدرولیکی، ژئوتکنیک و راه و ترابري مشغول به تحصیل میباشند. همچنين اين گروه داراي آزمايشگاههاي آموزشي و پژوهشي مصالح ساختمان و تكنولوژي بتن، ديناميك سازه، روسازي، سازه، هيدروليك، مكانيك خاك و نقشهبرداري و سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور ميباشد.

 

 

 

مديران گروه مهندسي عمران از سال 58 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر فريدون ايرانی

استاديار

58 تا 60

مهندس براتعلی محمدزاده

مربی

62تا 62

مهندس جليل ابريشمی

مربی

62 تا 62

مهندس محمد باقر شريفی

مربی

62 تا 63

دکتر ماشاء الله سعيديان طبسی بجستانی

استاديار

63 تا 65

مهندس محمدرضا اصفهانی

مربی

65تا 70

دكتر محمدرضا جعفرزاده

استاديار

70تا 72

دکتر کاظم مسلم

استاديار

72 تا 74

دکتر حسن حاجی کاظمی

دانشيار

74 تا 76

دکتر محمد رضايي پژند

استاد

76تا 78

دکتر يونس نيازی

استاديار

78تا 80

دکتر سيد محمود حسينی

استاديار

80 تا 82

دکتر فرزاد شهابيان مقدم

استاديار

82 تا 83

دکتر محمود فغفورمغربی

دانشيار

83 تا 87

دكتر جعفر بلوري بزاز

استاديار

87 تا 89

دكتر منصور قلعه نوي

استاديار

89 تا92

دکتر محمود فغفورمغربی

استاد

92 تا94

دكتر شهناز دانش

دانشيار

94 تاكنون

 

 

اعضای هيأت علمی گروه مهندسي عمران

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دکتر محمدرضا اصفهانی

استاد

دکتر محمد رضايي پژند

استاد

دکتر محمدرضا جعفرزاده

استاد

دكتر محمود فغفور مغربي

استاد

دکتر سيد محمود حسينی

استاد

دکتر فرزاد شهابيان مقدم

استاد

دكتر شهناز دانش

دانشيار

دکتر جعفر بلوری بزاز

دانشیار

دكتر هاشم شريعتمدار

دانشیار

دكتر منصور قلعه نوي

دانشیار

دکتر محمد شکوهیان

دانشیار

دكتر ابریشمی سعید 

 

استادیار

دکتر علی اخترپور

استادیار

دكتر سیدیاسر بنی هاشمی چهارم    

استاديار

دكتر محمدرضا توکلی زاده

استاديار

دكتر سیداحسان سیدی حسینی نیا

استاديار

دکتر روزبه شاد

 

استاديار

دکتر احمد شوشتری

 

استاديار

دکترسیدعلی صحاف

 

استاديار

دکتر سید محسن کرابی

 

استاديار

دکتر عباس کرم الدین

 

استاديار

دکتر ابوالفضل محمدزاده مقدم

 

استاديار

مهندس سیدعلی ضیایی

مربی

 

4-   گروه مهندسی کامپیوتر

دوره كارشناسي

در سال 1349 همزمان با دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف، رشته آمار و کامپيوتر در مقطع کارشناسی و در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس شد. مدیریت وقت گروه در آن زمان شادروان پروفسور فاطمی بود. دانشگاه برای اولین دوره 11 نفر دانشجو را پذیرفت. بعد از پیروزی انقلاب این رشته به نام علوم کامپیوتر تغییر نام یافت. در سال 1372 نیز گروه مهندسی کامپیوتر در دانشکده مهندسي شکل گرفته است، این رشته از دانشکده علوم به دانشکده مهندسی انتقال یافت. درحال حاضر اين گروه در دوره كارشناسي 415 دانشجو دارد. ضمنا این گروه در دو گرایش نرم افزار و معماری/کامپیوتر دانشجو می‌پذیرد.

دوره تحصيلات تكميلي

گروه کامپیوتر از سال 1374 اقدام به تاسیس گرایش نرم افزار در مقطع کارشناسی ارشد نمود سپس در سال 1385 مقطع دکتری این گرایش نیز ایجاد گردید.

گرایش هوش مصنوعی نیز به ترتیب در سالهای 1387 و 1393 در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش دانشجو نمود. گرایش شبکه‌های کامپیوتری در سال 1392 در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد شد. این گروه قصد دارد از ابتدای سال تحصیلی 96-95 رشته معماری کامپیوتر را نیز تاسیس نماید.

 

 

مديران گروه مهندسي كامپيوتر از سال 76 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

مهندس التفات حداد شکری

مربی

67 تا 68

مهندس امير عليخانزاده

مربی

68 تا 69

مهندس حسين دلداری

مربی

69 تا 71

دکتر قدرت ا... سپيدنام

استاديار

71 تا 76

دکتر حسين دلداری

استاديار

76 تا 80

دکتر محمود نقيب زاده

استاديار

80 تا 82

دکتر محمد حسين يغمايي

استاديار

82 تا 84

دکتر حمیدرضا پوررضا

استادیار

84 تا 86

دكتر عباس قائمي

استاديار

86 تا 88

دكتر محمدحسين يغمايي

دانشيار

88 تا90

دكتر حمید رضا پور رضا

دانشيار

90تا92

دکتر سعید ابریشمی

استاديار

92تا96

دکتر عباس قائمی بافقی

دانشیار

96 تاکنون


 

 

 

اعضاي هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دکتر محمود نقيب زاده

استاد

دكتر هادي صدوقي يزدي

استاد

دکتر محسن کاهانی

استاد

دکتر محمد حسين يغمايي مقدم

استاد

دکتر حميدرضا پور رضا

دانشيار

دکتر رضا منصفی

دانشیار

دکتر عباس قائمی بافقی

دانشيار

دكتر عابدين واحديان مظلوم

دانشيار

دكتر احد هراتی

استاديار

دكترحمید رضا نوری

استاديار

دکتر سعید ابریشمی

استاديار

دكتر هاله امین طوسی

استاديار

دكتر فائزه انسان

استاديار

دكتر بهشید بهکمال

استاديار

دكتر صمد پایدار

استاديار

دكتر سیدامین حسینی سنو

استاديار

دكتر عباس رسول زادگان

استاديار

دكتر مریم زمردی مقدم

استاديار

دكتر عبدالرضا سوادی

استاديار

دكتر یاسر صداقت

استاديار

دكتر امیر حسین طاهری نیا

استاديار

دكتر سید کمال الدین غیاثی شیرازی

استاديار

دكتر احسان فضل ارثی

استاديار

دكتر امیرحسین مهاجرزاده

استاديار

دكتر حمید نوری

استاديار

دكتر مصطفی نوری بایگی

استاديار

مهندس بهروز قندهاریان

مربی

 

 

5-  گروه مهندسی شیمی

 

 

دوره كارشناسي

 

گروه مهندسي شيمي از مهرماه 1731 با پذيرش20 دانشجو در مقطع کارشناسي مهندسي شيمي گرايش صنايع گاز، فعاليت خود را آغاز نمود. در حال حاضر اين گروه در مقطع کارشناسي - 360 دانشجو (بدون گرایش) فعال است.

 

دوره تحصيلات تكميلي

 

در حال حاضر 228 دانشجوي دوره کارشناسي ارشد در هشت گرايش:صنایع غذایی، فرآوری و انتقال گاز، فرآیندهای جداسازی، بیوتکنولوژی، طراحی فرآیند، مهندسی پلیمر، مدلسازی، شبیه سازی کنترل و نانو فناوری و 75 دانشجوي دوره دكتري در گروه مهندسی شیمی به تحصیل اشتغال دارند.

 

همچنین این گروه دارای آزمایشگاه‌های:

 

1-      تحقیقاتی گروه مهندسی شیمی

 

2-      تحقیقاتی غشاء و جداسازی گازی

 

3-      جاذبها و کاتالیستهای صنعتی و محیط زیست

 

4-      تحقیقاتی لوله های حرارتی و نانوسیال

 

5-      بهینه سازی فرآیندهای نفت و گاز

 

6-      بیوتکنولوژی

 

7-      صنایع غذایی

 

8-      نانوفناوری

 

9-      مدلسازی و شبیهسازی فرآیندهای نفت و گاز

 

10-   پلیمر

 

11-   تست قطعات لاستیکی و فیلتر

 

12-   آنالیز گاز

 

13-   آزمایشگاههای پایلوت پلنت مهندسی شیمی

 

14-   کنترل فرآیند

 

15-   عملیات واحد

 

 

مديران گروه مهندسي شيمی از سال 71 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر سيد حسين نوعی

استاديار

71 تا 72

دکتر بابک امين شهيدی

استاديار

72 تا 78

دکتر علی احمدپور

استاديار

78 تا 80

دکتر اکبر شاهسوند

استاديار

80 تا 81

دکتر محمد تقی حامدموسويان

استاديار

81 تا 83

دکتر محمدعلی فنايي شیخ الاسلامی

استاديار

83 تا 85

دکتر محمدتقی حامد موسويان

دانشیار

85 تا90

دکترمهدی پورافشاری چنار

دانشیار

90 تا94

دکتر علی احمدپور

استاد

94 تاکنون

 

 

 


 

 

اعضای هيأت علمی گروه مهندسي شيمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دکتر علی احمدپور

استاد

دکتر محمد تقی حامد موسويان

استاد

دکتر سید محمود موسوی

استاد

دکتر جواد سرگلزايي

استاد

دکتر مجید پاکيزه

دانشیار

دکتر مهدی پور افشاری

دانشیار

دکتر سعید زینالی هریس

دانشیار

دکتر اکبر شاهسوند

دانشیار

دکتر مجيد بني آدم

دانشیار

دكتر مرتضي مغربي

دانشیار

دكتر محمود اخوان مهدوی

استاديار

دکتر محمد علی فنايي شيخ الاسلامی

استاديار

دكتر سيدمصطفي نوعي

استاديار

دكتر رضا قشلاقی

استاديار

دكترعلی دشتی

استاديار

دكترنفیسه فرهادیان

استاديار

دكتر سیدحسین مظلومی

استاديار

دكتر حسین علی اخلاقی امیری

استاديار

دكتر مهدی پناهی

استاديار

دكتر احسان سلجوقی

استاديار

دكتر رضا عارفی نیا

استاديار

دكتر زهرا مقصود

استاديار

دكتر الهام یساری

استاديار

 

 

 

 

 

 

6-    گروه مهندسي متالورژي و مواد

 

 

دوره كارشناسي متالورژي و مواد

 

گروه مهندسی متالورژي و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد که در سالهای پایانی دهه 60 با همت شادروان دکتر احمد ظهور سعادت، مهندس سید محمد رضا یوسف ثانی و دکترعلی حائریان اردکانی پایه گذاری گردیده بود، فعالیت رسمی خود را از مهرماه سال 1372 با پذیرش دانشجوی کارشناسی در گرایش ریخته گری آغاز نمود. دراین گرایش فقط دو دوره دانشجو پذیرفته شد و با تغییر برنامه کارشناسی مهندسی مواد که در سال 1375 از سوی شورای عالی برنامهریزی وزارت متبوع ابلاغ گردید، دانشجویان ورودی 74 به گرایش متالورژی صنعتی (گرایش فعلی) تطبیق داده شدند و گرایش ریخته گری با به پایان رسیدن تحصیلات دانشجویان دو دوره یاد شده حذف گردید. سطح فعالیتهای آموزشی گروه مهندسی متالورژي و مواد از آغاز تأسیس تاکنون به طور مرتب افزایش یافته است. همچنين فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی گروه شامل انجام طرحهای تحقیقاتی، انتشار مقالههای علمی در نشریات داخلی و خارجی، تألیف و ترجمه کتاب، و ارتباط با صنعت نیز گسترده و چشمگیر است. حوزه تحقیقاتی اعضای هیأت علمی گروه، گسترهای وسیع از علوم و مهندسی مرتبط با مواد شامل: متالورژی پودر، انجماد فلزات، شکل دهی فلزات، متالورژی استخراجی، خوردگی و حفاظت از مواد، انتخاب مواد، مواد پیشرفته، نانو تکنولوژی و روشهای نوین فرآوری مواد را در بر میگیرد. هم اكنون شمار دانشجويان كارشناسي اين گروه 289تن، در مقطع كارشناسي ارشد 131 تن و در مقطع دكتري 40 تن ميباشد.

 

دوره تحصيلات تكميلي

 

دوره كارشناسي ارشد، گرايش شناسايي و انتخاب مواد در سال 1382، تاسيس گرديد. در سال جاري (90-1389) گرايش خوردگي و استخراج فلزات مصوب و در اين گرايشها نيز دانشجو جذب گردید.

 


 

مديران گروه مهندسي متالورژي و مواد از سال 72 تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر حسن احمدی مقدم

استاديار

72 تا 75

شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

استاديار

75 تا 75

مهندس سيدمحمدرضا يوسف ثانی

مربی

75 تا 81

دکتر محمدهادی مؤيد

استاديار

81 تا 84

دکترسيد مجتبی زبرجد

استادیار

84 تا 86

دكتر محسن حداد سبزوار

دانشيار

86 تا 88

دكتر ابوالفضل باباخاني

استادیار

88 تا90

دكترعلیرضا کیانی رشید

استاد

90 تا 95

دکتر محمد مزینانی

دانشیار

95 تاکنون

 

 

 

 

 

اعضای هيأت علمی گروه مهندسي متالورژي و مواد

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دکترجلیل وحدتی خاکی

استاد

دکتر محسن حداد سبزوار

استاد

دکتر سيد عبدالکريم سجادی

استاد

دکتر علیرضا کیانی رشید

استاد

دکتر محمد هادی مؤيد

استاد

دکتر علی داودی

دانشیار

دکتر مهرداد کاشفی تربتی

دانشیار

دکتر احد ضابط

دانشیار

دكتر ابوالفضل باباخاني

دانشیار

دكتر محمد مزيناني

دانشیار

دكتر ابوالفضل رضائی بزاز

استادیار

دكتر بهروز بیدختی

استادیار

دكتر سمانه صاحبیان سقی

استادیار

دكتر محمدحسن فرشیدی

استادیار

دكتر سحر ملازاده بیدختی

استادیار

دكتر مصطفی میرجلیلی

استادیار

 

 

7-  گروه مهندسي صنایع

 

دوره كارشناسي

 

گروه مهندسی صنایع با پذیرش 56 دانشجوی کارشناسی در مهر 1385 آغاز به کار کرد. اولین دوره کارشناسی با گرایش تولید صنعتی پذیرش شدند و دانشجویان دوره‌های بعدی بدون گرایش می‌باشند. در حال حاضر 280 دانشجو کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

 

دوره تحصيلات تكميلي

 

این گروه از مهر 1389 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مهندسی صنایع- صنایع نمود و از بهمن 1393 با پذیرش 3 دانشجو در مقطع دکتری، این مقطع نیز در رشته مهندسی صنایع راه‌اندازی شد.

 

در حال حاضر 40 دانشجوی کارشناسی ارشد و 6 دانشجو دکتری در گروه مهندسی صنایع مشغول به تحصیل هستند.

 

 

مدير گروه مهندسي صنايع

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر مصطفی کاظمی

استاديار

85 تا 86

دكتر حميده رضوي

استاديار

86 تا90

دكتر محمد رنجبر

دانشیار

90 تا92

دکتر محمدعلی پیرایش

دانشیار

92 تاكنون

 

 

اعضای هيأت علمی گروه مهندسي صنايع

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دكتر محمدعلي پيرايش

دانشیار

دكتر سيدمحمود حسيني

دانشیار

دكتر حميده رضوي

دانشیار

دكتر محمد روغنگر

دانشیار

دكتر فرزاد دهقان

استاديار

دكترمجید سالاری

استاديار

دكتربابک رضائی خبوشان

استاديار

دكترعلیرضا شادمان

استاديار

دكترحمیدرضا کوشا

استاديار

 

امكانات دانشکده

مجله دانشكده

 

مجوز مجله دانشكده مهندسي در سال 1363 صادر گرديد. اين مجله پس از وقفهاي كوتاه به طور منظم تا سال 1382 منتشر گرديد. پس از اجراي مصوبات كميسيون نشريات علمي كشور مبني بر تخصصي شدن مجلات علمي پژوهشي اين مجله در قالب ويژهنامههاي تخصصي عمران، مواد و متالورژي، مهندسي شيمي و برق و الكترونيك به چاپ رسيده است و در سال 1388 اين مجله باتوجه به تصويب كميسيون نشريات علمي كشور به 4 مجله تخصصي: مهندسي عمران، مهندسي متالورژي و مواد، مهندسي مكانيك و مهندسی برق چاپ می‌گردد که سه مجله دارای اعتبار علمی و پژوهشی می‌باشد.

 

 
 

سردبیر نشريه مهندسی عمران

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محمدرضا اصفهانی

استاد

88 تاكنون

 

اعضای هیأت تحریریه نشریه مهندسی عمران

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

عضو هیات علمی

دکتر مجتبی ازهری

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران

دکتر محمدرضا اصفهانی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر فریدون ایرانی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر بلوری بزاز

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر محمدرضا جعفرزاده

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر علی خیرالدین

استاد

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی عمران

دکتر عباس سروش

دانشیار

دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران

دکتر فرزاد شهابیان مقدم

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر رضا عطار نژاد

دانشیار

دانشگاه تهران، دانشکده فنی دانشکده مهندسی عمران

دکتر محمد غفوری

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر محمود فغفور مغربی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

استاد

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران

دکتر داود مستوفی نژاد

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران

 

سردبیر نشريه مهندسی متالوژی ومواد

 

دوران تصدی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

88 تاكنون

استاد

دکتر جلیل وحدتی خاکی

 

اعضای هیأت تحریریه نشریه مهندسی متالوژی ومواد

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

عضو هیات علمی

دکتر رسول آذری خسروشاهی

دانشیار

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتر رضا باقری

استاد

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جعفر جوادپور

استاد

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علی حائریان اردکانی

استاد

مشهد، مؤسسه آموزش عالی سجاد

دکتر محسن حداد سبزوار

استاد

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید مجتبی زبرجد

استاد

بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

دکتر سید عبدالکریم سجادی

استاد

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی صالحی

استاد

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمدرضا طرقی‌نژاد

دانشیار

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسین عربی

استاد

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهرداد کاشفی تربتی

دانشیار

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علیرضا کیانی‌رشید

استاد

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد مزینانی

دانشیار

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر جلیل وحدتی خاکی

استاد

گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

سردبیر نشريه علوم کاربردی ومحاسباتی در مکانیک

 

دوران تصدی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

88 تاكنون

استاد

دکتر محمدرضا مه پیکر

اعضای هیأت تحریریه نشریه علوم کاربردی ومحاسباتی در مکانیک

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

عضو هیات علمی

دکتر محمد حسین ابوالبشری

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر حمید احمدیان

استاد

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

دکتر اصغر برادران رحیمی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر مسعود برومند

دانشیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوا فضا

دکتر محمود پسندیده فرد

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر مهران تاج فر

دانشیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوا فضا

دکتر محمدرضا خلیلی

استاد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

دکترمحمود سلیمی

استاد

دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر ابراهیم شیرانی چهارسوقی

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر مسعود طهانی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر علی عابدیان

دانشیار

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

دکتر مهران کدخدایان

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر محمدرضا مه‌پیکر

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

دکتر حمید نیازمند

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک


 

سردبیر نشريه سیستمها و سیکنالهای الکتریکی

دوران تصدی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

91 تاكنون

استاد

دکترمیرمجتبی میرصالحی

 

Editorial Board:

Journal of Electrical Systems and Signals

 

S. M. Fakhraie

Associate Professor

University of Tehran

G. Gharepetian

Professor

Amirkabir University of Technology

M. H. Ghassemian

Professor

Tarbiat Modares University

R. Ghazi

Professor

Ferdowsi University of Mashhad

M. H. Javidi Dasht Bayaz

Professor

Ferdowsi University of Mashhad

K. Mafinezhad

Professor

Ferdowsi University of Mashhad

M. M. Mirsalehi

Professor

Ferdowsi University of Mashhad

B. Nadjar Araabi

Associate Professor

University of Tehran

M. Oloomi

Associate Professor

Ferdowsi University of Mashhad

J. Rashed-Mohassel

Professor

University of Tehran

 

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده

آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه کامپیوتر

آزمایشگاه IPP-BX.

آزمایشگاه بینایی ماشین.

آزمایشگاه یادگیری ماشین.

آزمایشگاه مخابرات ویدئویی.

آزمایشگاه شبکه ارتباطی.

آزمایشگاه فناوری دانش.

آزمایشگاه پردازشموازی وتوزیع شده.

آزمایشگاه امنیت داده ها وارتباطات.

آزمایشگاه شناسایی الگو.

آزمایشگاه فناوری وب.

آزمایشگاه آپــــــــا.

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه برق

آزمایشگاه الکترونیک قدرت

آزمایشگاه آنتن

آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت

آزمایشگاه تجدید ساختار

آزمایشگاه تحقیقاتیSAR

آزمایشگاه تصویر برداری پزشکی، جستجو و رهگیری

آزمایشگاه پردازش سیگنال دیجیتال

آزمایشگاه سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی و تکنولوژی مدارهای مایکرویو

آزمایشگاه طراحی سیستم رادار

آزمایشگاه طراحی مدارهای مجتمع

آزمایشگاه فتوولتائیک باد و ادوات واسط

آزمایشگاه کنترل غیر خطی و هیبرید

آزمایشگاه مهندسی پزشکی

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه   مکانیک

آزمایشگاه ماشینهای حرارتی وموتور های احتراق داخلی

آزمایشگاه تحقیقاتی موتور

آزمایشگاه جوشکاری پیشرفته

آزمایشگاه لایه های مرزی

آزمایشگاه ریز پهباد

آزمایشگاه پردازش موازی

آزمایشگاه هیدروفرمینگ

آزمایشگاه CAD/CAM

آزمایگاه تونل باد

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه عمران

آزمایشگاه سازه ودینامیک سازه ها

آزمایشگاه روسازی

آزمایشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته

آزمایشگاه مکانیک خاک ومهندسی پی

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه متالورژی

آزمایشگاه خوردگی وپوشش دادن فلزات

آزمایشگاه مواد پیشرفته

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه   مهندسی شیمی

آزمایشگاه تحقیقاتی غشاء و جدا سازی

آزمایشگاه جاذب‌ها وکاتالیست‌های صنعتی و محیط زیست

آزمایشگاه تحقیقاتی لوله‌های حرارتی و نانو سیال

آزمایشگاه صنایع غذائی

آزمایشگاه بهینه سازی فرایندهای نفت وگاز

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آزمایشگاه‌ مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیندهای نفت و گاز

آزمایشگاه آنالیز گاز

آزمایشگاه تحقیقات پلیمر

آزمایشگاه تست قطعات لاستیکی و فیلتر

آزمایشگاه پایلوت پلنت مهندسی شیمی

آزمایشگاه نانو فناوری

 

واحد رایانه

واحد رايانه دانشکده مهندسي بعنوان مسئول قسمت IT وظيفه توسعه و نگهداري شبكه و نرمافزارهاي آموزشي و اداري و كامپيوترها را بر عهده دارد. اين واحد از سال 78 در دانشكده فعال گرديده و در حال حاضر با دوكارشناس ثابت و استفاده از مشاوره و كمك نيروهاي پاره وقت مشغول فعاليت ميباشد. دانشکده مهندسي داراي 14 سايت رايانهاي و10اتاق دکتري ميباشد.

 

مراکز پژوهشی

1-هسته پژوهشي بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش آلودگي محيط زيست

2-مركز پژوهشي مخابرات و كامپيوتر C&C

3-هسته پژوهشي منابع آب و محيط زيست

4-هسته پژوهشي مهندسی تولید ناب

5-مركز پژوهشي غشاء و فرايندهاي غشائي

6-مركز پژوهشي مطالعات فني و اقتصادي ايمني جاده

7-هسته پژوهشي سيستم هاي نرم

8-هسته پژوهشي آهن و فولاد

 

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۴۱
۲۲۵
۱۵۷۸
۲۱۴۴
۶۶۶۱
۸۷۴۷
۲۵۷۲۱۹