• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

نشریه علمی- پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1368 توانسته است دستاوردهای علمی- پژوهشی پژوهشگران کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه­مندان به امر پژوهش قرار دهد. در سال 1388 بر اساس مصوبه شماره 3/11/859 وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورد تخصصی شدن نشریات علمی- پژوهشی کشور و با توجه به حجم زیاد دریافت مقاله های علمی- پژوهشی، نشریه دانشکده مهندسی مجوز انتشار چهار نشریه را در رشته های عمران، مکانیک، متالورژی و مواد و مهندسی برق به صورت دو فصلنامه (شش ماه) دریافت نمود. که تحت عناوین زیر به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر می­گردد.

1- نشریه مهندسی عمران فردوسی

2- نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

3- نشریه مهندسی متالورژی و مواد

4-Journal of Electrical system and signal  

civil2  mech
Met ele 
homepageImage en US