شرح وظایف امور فرهنگی

 • برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر فعاليت‌هاي فرهنگي، ارائه پيشنهاد خط مشي‌هاي جديد و اعلام نظر جهت اخذ مجوز اجرا
 • ارزشيابي فعاليت‌هاي فرهنگي و تهيه و تنظيم گزارش‌هاي ارزيابي
 • نظارت و گزارش ارائه خدمات و تسهيلات اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي
 • تهيه و ارائه گزارش عملكرد فعاليت‌هاي انجام‌شده
 • برگزاري و شركت در جلسات تخصصي، شوراها و كارگروه‌هاي مربوطه و تنظيم گزارش و صورت‌جلسات
 • مشاركت و همكاري جهت برگزاري همايش‌ها، گردهمايي‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در سطح دانشكده و دانشگاه
 • تهيه و توزيع بسته‌هاي ويژه فرهنگي در مناسبت‌هاي خاص فرهنگي – دانشگاهي
 • نظارت بر نمايش فيلم
 • فرهنگ‌سازي و احياي فرهنگ ديني و ملي از طريق انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي
 • برنامه‌ريزي در جهت تعميق معرفت ديني، اعتقادات مذهبي و ملي
 • افزايش مشاركت اعضاي محترم دانشكده در برنامه‌هاي فرهنگي
 • ارزيابي مستمر برنامه‌هاي فرهنگي
 • نظام‌مند كردن فعاليت‌هاي فرهنگي و فوق برنامه انجمن‌ها، تشكل‌ها و نهادهاي فرهنگي دانشجويان
 • نظارت، بررسي و حمايت از فعاليت‌هاي كانون‌ها، انجمن‌هاي علمي، تشكل‌ها و نشريات دانشگاهي
 • تهيه طرح‌هاي فوق‌برنامه در زمينه‌هاي فرهنگي، علمي و هنري
 • توسعه و تكميل مكان‌هاي فرهنگي دانشكده
 • تعامل و همكاري با مراكز و نهادهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي
 • برنامه‌ريزي در جهت توسعه و نشر معارف قرآني و ديني
 • ارائه خدمات فرهنگي به كانون‌ها، تشكل‌ها، انجمن‌هاي علمي و شوراهاي صنفي
 • تهيه گزارش‌هاي مستمر از فعاليت‌هاي انجام‌يافته
 • تدوين و ارائه برنامه‌هاي فرهنگي دانشجويان
 • زمينه‌سازي جهت برقراري ارتباط دانشجويان با نهادها و مؤسسات علمي، فرهنگي و شخصيت‌هاي برجسته
 • پايش مستمر بر محتوي پايگاه اطلاع‌رساني امور فرهنگي دانشكده
 • مستندسازي فعاليت‌ها و دستاوردهاي دانشكده در قالب صوت، عكس، فيلم و آرشيو آن‌ها

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها