معرفی دفتر  توسعه بازار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد:

دفتر توسعه بازار در سال 1399 به دلیل چالش‌های موجود در برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه با اهداف زیر در دانشکده مهندسی ایجاد شد:

 

-ایجاد درآمدهاي پایدار براي دانشکده و اعضا از طریق انجام طرح‌هاي برون دانشگاهی

-شناسایی اولویتها و نیازهاي پژوهشی سازمان‌ها (دولتی و خصوصی) 

-تسهیل فرایند جذب پروژه‌ها و کمک به مشارکت بیشتر اعضا هیات علمی در این امر 

-هدایت موضوع پایاننامه‌ها به سمت طرح‌هاي پژوهشی و پروژه‌هاي کاربردي 

-پیگیري امور اداري، مطالبات و امورمالی طرح‌هاي برون دانشگاهی اعضا هیات علمی

-ارتقا کیفیت انجام طرح‌ها از طریق کمک به افزایش تمرکز اعضا هیات علمی بر موضوعات فنی و تخصصی پروژه

-کمک به اعضا هیات علمی در مدیریت و کنترل پروژه‌ها 

-کمک به رفع موانع در مراحل مختلف انجام طرح‌هاي برون دانشگاهی

 

انعقاد قرارداد و تفاهم نامه های پژوهشی با صنعت:

دانشکده مهندسی با بیش از 170 عضو هیئت علمی مجرب و بیش از 1000 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در سطح کشور و بالاخص شرق کشور آمادگی همکاری با صنعت را داراست. در حال حاضر موسسات همچون سازمان فاوا شهرداری مشهد، قطار شهری مشهد، قرارگاه خاتم الانبیاء، اداره برق منطقه مشهد، سازمان آتش نشانی و ... دارای قرارداد پژوهشی با دانشکده مهندسی می باشد. همچنین دانشکده مهندسی حضور نمایندگان برخی از موسسات و سازمانهای طرف قرارداد را برای ارتباط نزدیک با استادان و دانشجویان، از طریق دفتر نمایندگان صنایع فراهم نموده است.

بازدیدهای دانشجویی از صنعت:

بازدیدهای صنعتی به طور متناوب از صنایع بزرگ و برای رشته های مختلف در طول هر ترم انجام می شود. در این بازدیدها دانشجویان با سرپرستی اساتید آشنا با صنعت، با نحوه انجام کار در کارخانجات و صنایع مهم آشنا میشوند. برای اطلاع از آخرین برنامه بازدیدها از صنعت، رخدادهای دانشکده را مشاهده فرمایید.

 


 اولویت‌های پژوهشی سال 1400:

 

 

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها