فرایندها

شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی (ویژه دانشجویان)
شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی( ویژه استادان)

 پرداخت هزینه طرح های پژوهشی شماره 3 ( پایان نامه و رساله)
دریافت تشویقی مقالات مربوط به دانشجویان
پرداخت هزینه خدمات آزمایشگاهی به مسئول آزمایشگاه
خرید تجهیزات مستقیم از گرنت (ویژه استادان)
طرح های پژوهشی شماره 3 (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
طرح های پژوهشی شماره 1و2 (ویژه اعضای هیات علمی)
دانلود کاربرگ های پژوهشی

  


 شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

*کمک هزینه فقط شامل مقالاتی می شود که مستخرج از پایان نامه یا رساله باشد.

*کمک هزینه فقط به کنفرانس های علمی معتبر داخلی و خارجی تعلق می گیرد که برگزار کننده آن دانشگاه یا سازمان و نهاد دولتی باشد.

*به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، بابت شرکت در یک کنفرانس)داخلی) مبلغ 2500000 ریال تعلق می گیرد.

*به دانشجویان مقطع دکترا برای شرکت در حداقل 2 و حداکثر3 کنفرانس(داخلی) مبلغ 5000000 ریال تعلق می گیرد.حداکثر مبلغ پرداختی به یک کنفرانس 2500000 ریال می باشد.

 

*مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه:

 

1. دریافت صورتجلسه شرکت در کنفرانس (اینجا) و تکمیل آن تا امضای مدیر گروه آموزشی مربوطه

2. سند هزینه شرکت در کنفرانس که می تواند هر یک از موارد ذیل باشد:

الف- اصل رسید پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس 

ب- اصل نامه پرداخت هزینه دریافتی با مهر و امضای دبیرخانه کنفرانس

پ- پرینت از صفحه پرداخت اینترنتی هزینه شرکت در کنفرانس به همراه اصل امضای استاد راهنما که عبارت (مورد تایید است) را نوشته باشند.

ت- اصل لاشه بلیت رفت و برگشت شرکت در کنفرانس

ث- اصل رسید پرداخت هزینه اسکان

تبصره : در صورتی که هر یک از اسناد پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس کپی باشد ضروریست استاد راهنمای مربوطه بر روی آن عبارت (مورد تایید است) را بنویسد و ذیل آن امضا نمایند.

3. کپی گواهی ارائه مقاله که به نام دانشجوی متقاضی صادر شده باشد.

4. کپی صفحه اول مقاله که دارای آرم همایش و یا شماره صفحه باشد.

تبصره 1: مدارک مربوط به چاپ و پرینت پوستر قابل قبول نمی باشد.

تبصره 2: شماره حساب اعلامی حتما باید به نام دانشجو و متعلق به بانک تجارت و یا ملی باشد. 

تبصره3: نوشتن شماره تلفن همراه در پشت کاربرگ صورتجلسه شرکت در کنفرانس ضروریست.

 

   


 شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی( ویژه استادان)

 

* حداکثر مبلغ پرداختی برای شرکت در کنفرانس های داخلی اعضای هیات علمی در یک سال، هشت میلیون ریال و حداکثر مبلغ پرداختی برای شرکت در یک کنفرانس شش میلیون ریال می باشد که هر استاد می تواند در یک سال حداکثر دو بار از این کمک هزینه استفاده کند ( بار اول تا سقف شش میلیون ریال و بار دوم تا سقف دو میلیون ریال)

مدارک لازم:

1- دریافت کاربرگ شماره 1 (اینجا) و تکمیل آن

2- اصل بلیت رفت و برگشت و یا فیش پرداخت حق اسکان و یا سند هزینه کرد شرکت در کنفرانس

3- اصل کاربرگ ماموریت اداری

4- کپی گواهی ارائه مقاله که به نام استاد متقاضی صادر شده باشد.

5- کپی صفحه اول مقاله چاپ شده که دارای آرم همایش و شماره صفحه باشد.

تبصره: در صورتی که هر یک از مدارک دال بر پرداخت هزینه برای شرکت در کنفرانس، کپی باشد، ضروریست به امضای متقاضی و مدیر گروه مربوطه و معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی برسد.

 

  


  پرداخت هزینه های طرح های پژوهشی شماره 3 ( پایان نامه و رساله )

  *شرایط پذیرش فاکتور:

1. اگر فاکتور خدماتی باشد ( مثل تراشکاری، برش، مونتاژ، پست کالا،انجام آزمایش و...) و رقم آن یک میلیون و بیش از یک میلیون ریال باشد، پرداخت 3% مالیات مبلغ کل فاکتور ضروریست.

2. فاکتور مواد مصرفی خریداری شده از یک فروشگاه اگر بیش از هشت میلیون ریال باشد، نوشتن نام و نام خانوادگی فروشنده به همراه کدملی و یا نام شرکت با کد اقتصادی ضروریست.

مراحل پرداخت مالیات فاکتورهای خدماتی:

1. دریافت فرم مربوط به پرداخت مالیات (اینجا)و تکمیل آن بر اساس اطلاعات خواسته شده 

تبصره:با توجه به دستور اداه امورمالیاتی، اطلاعات مربوط به فاکتور تایپ و سپس پرینت گرفته شود.

تبصره: به هنگام تکمیل کاربرگ پرداخت مالیات به این نکات توجه فرمایید:

ستون نام بانک در فرم پرداخت مالیات خالی باشد.منظور از شماره و تاریخ چک، شماره و تاریخ قید شده روی فاکتور می باشد.اگر فاکتور خدماتی مربوطه متعلق به شخص حقیقی باشد نوشتن نام و نام خانوادگی و کد ملی در ستون مربوطه ضروری است و در صورتی که صادر کننده فاکتور شخص حقوقی باشد نوشتن نام و کد اقتصادی آن ضروری است.

 2. مراجعه به حسابداردانشکده برای مهر و امضا

3. مراجعه به اداره امور مالیاتی شرکت ها به نشانی نبش امامت 46 و دریافت رسید پرداخت مالیات

*قطعات، وسایل و ابزاری که در دانشکده باقی می مانند باید قبض انبارداشته باشند. برای دریافت قبض انبار به امین اموال دانشکده (آقای مجیدی مستقر در حسابداری) مراجعه نمایید.

تبصره:با توجه به تصویب و تایید معاون محترم اداری و مالی و معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشکده جهت انجام تمامی امور پژوهشی فقط در ساعت 12 تا 14 روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. این واحد از ارائه خدمات در روزهای دیگر هفته معذور می باشد.

تبصره: ضروريست قبض انبار تحويلي داراي دو امضا باشد ( امين اموال دانشكده و رئيس اداره اموال دانشگاه)

*در صورت خرید لب تاپ و یا رایانه، گرفتن تاییدیه انفورماتیک از دانشگاه الزامی است که میبایست برای شروع، بااصل فاکتور و قبض انبار به آقای دلیری (مستقر در معاونت پژوهشی دانشکده) مراجعه شود.

*دریافت کاربرگ شماره 1 ( اینجا) و صورتجلسه کالا و مواد مصرفی( اینجا) و تکمیل و امضای آن توسط مجری طرح ( استاد راهنمای اول)

تبصره1: در صورتی که استاد راهنمای دوم در پروپوزال تصویبی گرنت داشته باشد، امضای ایشان نیز مورد قبول است.

تبصره2: نوشتن شماره تلفن همراه دانشجو و یا شخص پیگیر امور، در قسمت شرح درخواست کاربرگ شماره 1 الزامی است.

تبصره 3: هزینه فاکتورها به حساب استاد راهنما (مجری طرح) واریز می شود.

تبصره 4: قسمت تعداد و جمع فاکتورها در کاربرگ صورتجلسه کالا و مواد مصرفی با مداد نوشته شود.

تبصره5: در صورتی که در پروپوزال از گرنت استاد راهنمای دوم استفاده شده باشد، امضای کاربرگ شماره 1 و صورتجلسه کالا و مواد مصرفی توسط ایشان نیز قابل قبول می باشد.

*دانشجویانی که تاریخ تصویب پروپوزال آنان بعد از 1/1/1394 می باشد ، می توانند جهت دریافت هزینه های پرسنلی، چاپ، تکثیر و پرینت فاکتور ارائه دهند.

 

 


 دریافت تشویقی مقالات مربوط به دانشجویان

 * در صورتی تشویقی به دانشجو تعلق می گیرد که :

الف - دانشجو ی متقاضی، دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد باشد.

ب – دانشجو نویسنده مسئول باشد.

پ- دانشجو ی مربوطه با هیچ یک از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی همکاری نداشته باشد.

ت- مقاله جز مقالات JCRو Q1وq2 باشد.

*برای چک کردن اینکه جزء مقالات JCR هستید یا خیر فایل JCRرا از (اینجا) دانلود کنید.

مدارک مورد نیاز:

1- دریافت کاربرگ درخواست تشویقی مقاله( اینجا) و تکمیل آن

2-مراجعه به معاونت پزوهشی دانشکده برای امضا و صدور نامه مربوطه

*جهت اطلاع کامل از فرآیند پرداخت و میزان آن، دستورالعمل تشویقی مقالات (اینجا) از مطالعه نمایید.

  

پرداخت هزینه چاپ مقاله page charge

 

* در صورتی که نویسنده مقاله عضو هیات علمی و مقاله JCRوQ1 و یا Q2 باشد، استاد مربوطه می تواند جهت دریافت هزینه چاپ مقاله (page charge) مدارک ذیل را ارائه دهد:

* دریافت کاربرگ شماره 2 ( اینجا) و تکمیل آن

* کپی مقاله چاپ شده

* فاکتور پرداخت هزینه چاپ

 


 پرداخت هزینه خدمات آزمایشگاهی به مسئول آزمایشگاه

مدارک لازم:
*اصل فاکتور که باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف - فاکتور مواد مصرفی خریداری شده از یک فروشگاه اگر بیش از هشت میلیون ریال باشد، نوشتن نام و نام خانوادگی فروشنده به همراه کدملی و یا نام شرکت با کد اقتصادی ضروریست.
ب- اگر فاکتور خدماتی باشد ( مثل تراشکاری، برش، مونتاژ، پست کالا،انجام آزمایش و...) و رقم آن یک میلیون و بیش از یک میلیون ریال باشد، پرداخت 3% مالیات مبلغ کل فاکتور ضروریست.
الف - فاکتور مواد مصرفی خریداری شده از یک فروشگاه اگر بیش از هفت میلیون ریال باشد، نوشتن نام و نام خانوادگی فروشنده به همراه کدملی و یا نام شرکت با کد اقتصادی ضروریست.
*مراحل پرداخت مالیات فاکتورهای خدماتی:
1. دریافت کاربرگ پرداخت مالیات (اینجا) و تکمیل آن بر اساس اطلاعات خواسته شده

تبصره:با توجه به دستور اداه امورمالیاتی، اطلاعات مربوط به فاکتور تایپ و سپس پرینت گرفته شود.

تبصره: به هنگام تکمیل کاربرگ پرداخت مالیات به این نکات توجه فرمایید:

 ستون نام بانک در فرم پرداخت مالیات خالی باشد.منظور از شماره و تاریخ چک، شماره و تاریخ قید شده روی فاکتور می باشد.اگر فاکتور خدماتی مربوطه متعلق به شخص حقیقی باشد نوشتن نام و نام خانوادگی و کد ملی در ستون مربوطه ضروری است و در صورتی که  صادر کننده فاکتور شخص حقوقی باشد نوشتن نام و کد اقتصادی آن ضروری است.


2. مراجعه به حسابدار دانشکده برای مهر و امضای کاربرگ مالیات
3. مراجعه به اداره امور مالیاتی شرکت ها به نشانی نبش امامت 46 و دریافت رسید پرداخت مالیات
پ- قطعات، وسایل و ابزاری که در دانشکده باقی می مانند باید قبض انبارداشته باشند. برای دریافت قبض انبار به امین اموال دانشکده ( آقای مجیدی مستقر در حسابداری ) مراجعه نمایید.

تبصره:در صورت خرید دستگاه رایانه حتما جهت صدور قبض انبار مصرفی برای موس و صفحه کلید  پس از صدور قبض انبار توسط آقای مجیدی به آقای معتمدیان مستقر در حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. قبض انیار مصرفی صادره باید دارای دو امضا باشد(آقای معتمدیان و رئیس اداره اموال دانشگاه)

تبصره:در صورت خرید دستگاه رایانه حتما جهت صدور قبض انبار مصرفی برای موس و صفحه کلید  پس از صدور قبض انبار توسط آقای مجیدی به آقای معتمدیان مستقر در حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. قبض انیار مصرفی صادره باید دارای دو امضا باشد(آقای معتمدیان و رئیس اداره اموال دانشگاه)

تبصره:با توجه به تصویب و تایید معاون محترم اداری و مالی و معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشکده جهت انجام تمامی امور پژوهشی فقط در ساعت 12 تا 14 روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. این واحد از ارائه خدمات در روزهای دیگر هفته معذور می باشد.


ت- در صورت خرید رایانه و یا لب تاپ جهت صدور تاییدیه انفورماتیک دانشگاه به آقای دلیری (مستقر در معاونت پژوهشی دانشکده) مراجعه نمایید. همراه داشتن قبض انبار و اصل فاکتور الزامی است.
تبصره: ضروريست قبض انبار تحويلي داراي دو امضا باشد( امين اموال دانشكده و رئيس اداره اموال دانشگاه)

*دریافت صورتجلسه کالا و مواد مصرفی (اینجا) و تکمیل آن
تبصره : تعداد فاکتورها و مبلغ صورتجلسه کالا و مواد مصرفی با مداد تکمیل شود.
*درخواست پرداخت هزینه ها خطاب به معاون پژوهش و فناوری دانشکده
*ارائه کاربرگ تکمیل شده استفاده از خدمات آزمایشگاهی
*کپی تصویب نامه طرح شماره3 دانشجوی مربوطه
4- ارائه کاربرگ های درخواست مجوز هزینه کرد اعتبار خدمات آزمایشگاهی
*مجموع مبلغ فاکتورهای تحویلی نباید بیش از جمع ریالی خدمات آزمایشگاهی انجام شده باشد.

  


  خرید تجهیزات مستقیم از گرنت (ویژه استادان)

  *مبلغ فاکتور باید فقط 20% از گرنت استاد از آخرین اعتبار پژوهه را در بر گیرد و اگر بیشتر شود استاد متقاضی شخصا باید ما بقی را بپردازند.

*مدارک مورد نیاز:

1. پیش فاکتور با مهر و امضای فروشنده

2. نامه درخواست استاد مربوطه خطاب به معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی

*ضروریست استاد مربوطه بلافاصله پس از خرید دستگاه با مراجعه به امین اموال دانشکده (جناب آقای مجیدی مستقر در حسابداری) تقاضای صدور قبض انبار نمایند و جهت تسویه با معاونت پژوهشی دانشکده، اصل فاکتور، قبض انبار و کاربرگ شماره یک (اینجا) تکمیل شده را تحویل دهند.

تبصره: در صورت خرید رایانه و یا لب تاپ جهت صدور تاییدیه انفورماتیک دانشگاه به آقای دلیری (مستقر در معاونت پژوهشی دانشکده) مراجعه نمایید. همراه داشتن قبض انبار و اصل فاکتور الزامی است.

تبصره1: از گرنت برای خرید مواد مصرفی نمی توان استفاده کرد.

تبصره2: در صورتی که مبلغ دستگاه خریداری شده هشتاد میلیون ریال و بالاتر باشد، ضروریست دو فقره پیش فاکتور با مبلغ بالاتر به عنوان استعلام و از دو فروشگاه متفاوت به هنگام تسویه حساب ارائه شود.

 

 

 


 طرح های پژوهشی شماره 3 (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

 *دانشجویانی که قبل از 1/1/1394 پروپوزالشان به تصویب رسیده است، میبایست:

1. دریافت سه نسخه پرینت تصویب نامه طرح شماره 3 از استاد راهنمای اول و امضای ایشان و دانشجو در قسمت مربوطه 

2. دریافت کاربرگ درخواست پرداخت اعتبار پژوهشی شماره 3(اینجا) و تکمیل آن 

3. نوشتن شماره حساب بانک ملی و یا تجارت دانشجوی مربوطه به همراه شماره تلفن ایشان در پشت کاربرگ درخواست پرداخت اعتبار پژوهشی

تبصره: شماره حساب بانک ملی و یا تجارت در سایر شعبه های غیر از پردیس دانشگاه نیز قابل قبول است.

تبصره : کمک هزینه پرداختی به دانشجویان ارشد مبلغ 3000000ریال و دانشجویان دکتری مبلغ 10000000ریال می باشد که بدون ارائه فاکتور به حساب دانشجو واریز می گردد.

دانشجویانی که بعد از 1/1/1394 پروپوزالشان به تصویب رسیده است، میبایست:

1. مراجعه به استاد راهنمای اول و دریافت دو نسخه پرینت تصویب نامه طرح شماره 3 و امضای آن توسط استاد راهنمای اول و تحویل آن به معاونت پژوهشی دانشکده

تبصره: فاکتورهای مربوط به هزینه های پرسنلی، تایپ، تکثیر برای دانشجویانی که پروپوزال آنان بعد از 1/1/1394 تصویب شده است، قابل پذیرش و پرداخت است.(حداکثر 2000000ریال)

تبصره: مبلغ تصویبی 50% از گرنت استاد کسر می شود.

تبصره: برای پرداخت هزینه فاکتورها انجام فرایند مربوط به تصویب نامه طرح های پژوهشی شماره 3 الزامی است.

تبصره: جهت دریافت کپی تصویب نامه طرح شماره 3 خود به استاد راهنمای اول مراجعه نمایید.معاونت پژوهشی از ارائه کپی تصویب نامه معذور می باشد.

تبصره: سقف مبلغ تصویبی برای دانشجویان ارشد 40000000 ریال و دانشجویان دکتری 150000000 ریال می باشد.

   


  طرح های پژوهشی شماره 1و2(ویژه اعضای هیات علمی)

 طرح های پژوهشی شماره 1و2(ویژه اعضای هیات علمی)

*پس از چاپ یا پذیرش مقاله مدارک ذیل را به معاون پژوهشی دانشکده تحویل گردد:

1) سه نسخه از تصویب نامه طرح را به همراه کل مقاله جهت داوری به استاد داور مربوط به معاونت پژوهشی تحویل دهند.

2) دریافت تعهد نامه (اینجا) و کاربرگ شماره 1 (اینجا) و تحویل آن پس از تکمیل

3) دریافت کاربرگ داوري مقالات مستخرج از طرح هاي پژوهشي شماره1 و 2 (اینجا) و تکمیل آن توسط مجري و نماينده پژوهشي گروه

*حداکثر مبلغ قابل پرداخت در طرح های شماره 2 در صورتی که کل هزینه ها شامل حق التحقیق باشد مبلغ 30000000 ریال و اگر فقط تجهیزات باشد مبلغ 40000000 ریال و در صورتی که بخشی از هزینه ها تجهیزات و بخشی حق التحقیق باشد مبلغ 20000000 ریال برای حق التحقیق و 20000000 ریال باقیمانده برای تجهیزات، می باشد.

*در طرح های شماره 1 بیشتر هزینه ها شامل تجهیزات می شود و حداکثر مبلغ پرداختی 80000000 ریال می باشد.

*در طرح های شماره 1 و2 دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند به عنوان همکار با استاد مربوطه همکاری داشته باشند و با پایان نامه دانشجو همپوشانی نداشته باشد.

*در طرح شماره 2 و در طرح شماره 1 به هنگام خاتمه طرح، به ترتیب یک و دو مقاله باید تحویل گردد.

* فقط فاکتور تجهیزات مربوط به خود طرح قابل قبول است.فاکتور لب تاپ و کامپیوتر مورد قبول نیست.

*استاد مربوطه برای دریافت حق التحقیق مقالات(ISIویا علمی پژوهشی) مستخرج از این طرح های شماره 1 و 2 ضروریست با مدارک ذیل به معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه کند:

1- گپی مقاله چاپ و یا پذیرش شده

2- دریافت کاربرگ شماره 1( اینجا) و تکمیل آن

3- دریافت کاربرگ تعهد نامه( اینجا) و تکمیل آن

  

*فاکتورهای تجهیزات باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

الف - فاکتور مواد مصرفی خریداری شده از یک فروشگاه اگر بیش از هشت میلیون ریال باشد، نوشتن نام و نام خانوادگی فروشنده به همراه کدملی و یا نام شرکت با کد اقتصادی ضروریست.

ب- اگر فاکتور خدماتی باشد ( مثل تراشکاری، برش، مونتاژ، پست کالا،انجام آزمایش و...) و رقم آن یک میلیون و بیش از یک میلیون ریال باشد، پرداخت 3% مالیات مبلغ کل فاکتور ضروریست.

*مراحل پرداخت مالیات فاکتورهای خدماتی:

1. دریافت فرم مربوط به پرداخت مالیات (اینجا) از معاونت پژوهشی و یا سایت دانشکده و تکمیل آن بر اساس اطلاعات خواسته شده 

 

 

تبصره:با توجه به دستور اداه امورمالیاتی، اطلاعات مربوط به فاکتور تایپ و سپس پرینت گرفته شود.

تبصره: به هنگام تکمیل کاربرگ پرداخت مالیات به این نکات توجه فرمایید:

ستون نام بانک در فرم پرداخت مالیات خالی باشد.منظور از شماره و تاریخ چک، شماره و تاریخ قید شده روی فاکتور می باشد.اگر فاکتور خدماتی مربوطه متعلق به شخص حقیقی باشد نوشتن نام و نام خانوادگی و کد ملی در ستون مربوطه ضروری است و در صورتی که صادر کننده فاکتور شخص حقوقی باشد نوشتن نام و کد اقتصادی آن ضروری است.

 

 

2. مراجعه به حسابدار دانشکده برای مهر و امضا

3. مراجعه به اداره امور مالیاتی شرکت ها به نشانی نبش امامت 46 و دریافت رسید پرداخت مالیات

پ- قطعات، وسایل و ابزاری که در دانشکده باقی می مانند باید قبض انبار داشته باشند. برای دریافت قبض انبار به امین اموال دانشکده ( آقای مجیدی مستقر در حسابداری دانشکده ) مراجعه نمایید.

 

تبصره:در صورت خرید دستگاه رایانه حتما جهت صدور قبض انبار مصرفی برای موس و صفحه کلید  پس از صدور قبض انبار توسط آقای مجیدی به آقای معتمدیان مستقر در حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. قبض انیار مصرفی صادره باید دارای دو امضا باشد(آقای معتمدیان و رئیس اداره اموال دانشگاه)

 

تبصره: ضروريست قبض انبار تحويلي داراي دو امضا باشد( امين اموال دانشكده و رئيس اداره اموال دانشگاه)

 

تبصره:با توجه به تصویب و تایید معاون محترم اداری و مالی و معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشکده جهت انجام تمامی امور پژوهشی فقط در ساعت 12 تا 14 روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. این واحد از ارائه خدمات در روزهای دیگر هفته معذور می باشد.

 

  


 کاربرگ ها جهت دانلود در سایت دانشکده:

درخواست تشویقی مقاله

تعهد نامه (ویژه استادان برای طرح های شماره 1 و 2 خاتمه یافته)

کابرگ شماره1

صورتجلسه شرکت در کنفرانس( دانشجویان)
صورتجلسه شرکت در کنفرانس( استادان)
صورتجلسه کالا و مواد مصرفی

درخواست پرداخت اعتبار پژوهشی طرحهای شماره 3

كاربرگ بررسي مقالات طرح هاي خاتمه يافته شماره 1 و 2

كاربرگ پرداخت ماليات

کاربرگ خدمات آزمايشگاهي

کاربرگ دستیار پژوهشی

کاربرگ ها و دستورالعمل تاسيس هسته پژوهشي

کاربرگ پرداخت کمک هزینه سفر سخنرانی علمی (بنیاد ملی نخبگان)

 

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۳۴
۲۵۳
۳۴
۱۷۸۲
۴۷۰۶
۸۵۲۹
۲۶۳۷۹۳