فرایندها

شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی (ویژه دانشجویان)
شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی( ویژه استادان)

 پرداخت هزینه طرح های پژوهشی شماره 3 ( پایان نامه و رساله)
دریافت تشویقی مقالات مربوط به دانشجویان
پرداخت هزینه خدمات آزمایشگاهی به مسئول آزمایشگاه
خرید تجهیزات مستقیم از گرنت (ویژه استادان)
طرح های پژوهشی شماره 3 (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
طرح های پژوهشی شماره 1و2 (ویژه اعضای هیات علمی)
دانلود کاربرگ های پژوهشی

  


 شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

*کمک هزینه فقط شامل مقالاتی می شود که مستخرج از پایان نامه یا رساله باشد.

*کمک هزینه فقط به کنفرانس های علمی معتبر داخلی و خارجی تعلق می گیرد که برگزار کننده آن دانشگاه یا سازمان و نهاد دولتی باشد.

*به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، بابت شرکت در یک کنفرانس)داخلی) مبلغ 2500000 ریال تعلق می گیرد.

*به دانشجویان مقطع دکترا برای شرکت در حداقل 2 و حداکثر3 کنفرانس(داخلی) مبلغ 5000000 ریال تعلق می گیرد.حداکثر مبلغ پرداختی به یک کنفرانس 2500000 ریال می باشد.

 

*مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه:

 

1. دریافت صورتجلسه شرکت در کنفرانس (اینجا) و تکمیل آن تا امضای مدیر گروه آموزشی مربوطه

2. سند هزینه شرکت در کنفرانس که می تواند هر یک از موارد ذیل باشد:

الف- اصل رسید پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس 

ب- اصل نامه پرداخت هزینه دریافتی با مهر و امضای دبیرخانه کنفرانس

پ- پرینت از صفحه پرداخت اینترنتی هزینه شرکت در کنفرانس به همراه اصل امضای استاد راهنما که عبارت (مورد تایید است) را نوشته باشند.

ت- اصل لاشه بلیت رفت و برگشت شرکت در کنفرانس

ث- اصل رسید پرداخت هزینه اسکان

تبصره : در صورتی که هر یک از اسناد پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس کپی باشد ضروریست استاد راهنمای مربوطه بر روی آن عبارت (مورد تایید است) را بنویسد و ذیل آن امضا نمایند.

3. کپی گواهی ارائه مقاله که به نام دانشجوی متقاضی صادر شده باشد.

4. کپی صفحه اول مقاله که دارای آرم همایش و یا شماره صفحه باشد.

تبصره 1: مدارک مربوط به چاپ و پرینت پوستر قابل قبول نمی باشد.

تبصره 2: شماره حساب اعلامی حتما باید به نام دانشجو و متعلق به بانک تجارت و یا ملی باشد. 

تبصره3: نوشتن شماره تلفن همراه در پشت کاربرگ صورتجلسه شرکت در کنفرانس ضروریست.

 

   


 شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی( ویژه استادان)

 

* حداکثر مبلغ پرداختی برای شرکت در کنفرانس های داخلی اعضای هیات علمی در یک سال، هشت میلیون ریال و حداکثر مبلغ پرداختی برای شرکت در یک کنفرانس شش میلیون ریال می باشد که هر استاد می تواند در یک سال حداکثر دو بار از این کمک هزینه استفاده کند ( بار اول تا سقف شش میلیون ریال و بار دوم تا سقف دو میلیون ریال)

مدارک لازم:

1- دریافت کاربرگ شماره 1 (اینجا) و تکمیل آن

2- اصل بلیت رفت و برگشت و یا فیش پرداخت حق اسکان و یا سند هزینه کرد شرکت در کنفرانس

3- اصل کاربرگ ماموریت اداری

4- کپی گواهی ارائه مقاله که به نام استاد متقاضی صادر شده باشد.

5- کپی صفحه اول مقاله چاپ شده که دارای آرم همایش و شماره صفحه باشد.

تبصره: در صورتی که هر یک از مدارک دال بر پرداخت هزینه برای شرکت در کنفرانس، کپی باشد، ضروریست به امضای متقاضی و مدیر گروه مربوطه و معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی برسد.

 

  


  پرداخت هزینه های طرح های پژوهشی شماره 3 ( پایان نامه و رساله )

  *شرایط پذیرش فاکتور:

1. اگر فاکتور خدماتی باشد ( مثل تراشکاری، برش، مونتاژ، پست کالا،انجام آزمایش و...) و رقم آن یک میلیون و بیش از یک میلیون ریال باشد، پرداخت 3% مالیات مبلغ کل فاکتور ضروریست.

2. فاکتور مواد مصرفی خریداری شده از یک فروشگاه اگر بیش از هشت میلیون ریال باشد، نوشتن نام و نام خانوادگی فروشنده به همراه کدملی و یا نام شرکت با کد اقتصادی ضروریست.

مراحل پرداخت مالیات فاکتورهای خدماتی:

1. دریافت فرم مربوط به پرداخت مالیات (اینجا)و تکمیل آن بر اساس اطلاعات خواسته شده 

تبصره:با توجه به دستور اداه امورمالیاتی، اطلاعات مربوط به فاکتور تایپ و سپس پرینت گرفته شود.

تبصره: به هنگام تکمیل کاربرگ پرداخت مالیات به این نکات توجه فرمایید:

ستون نام بانک در فرم پرداخت مالیات خالی باشد.منظور از شماره و تاریخ چک، شماره و تاریخ قید شده روی فاکتور می باشد.اگر فاکتور خدماتی مربوطه متعلق به شخص حقیقی باشد نوشتن نام و نام خانوادگی و کد ملی در ستون مربوطه ضروری است و در صورتی که صادر کننده فاکتور شخص حقوقی باشد نوشتن نام و کد اقتصادی آن ضروری است.

 2. مراجعه به حسابداردانشکده برای مهر و امضا

3. مراجعه به اداره امور مالیاتی شرکت ها به نشانی نبش امامت 46 و دریافت رسید پرداخت مالیات

*قطعات، وسایل و ابزاری که در دانشکده باقی می مانند باید قبض انبارداشته باشند. برای دریافت قبض انبار به امین اموال دانشکده (آقای مجیدی مستقر در حسابداری) مراجعه نمایید.

تبصره:با توجه به تصویب و تایید معاون محترم اداری و مالی و معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشکده جهت انجام تمامی امور پژوهشی فقط در ساعت 12 تا 14 روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. این واحد از ارائه خدمات در روزهای دیگر هفته معذور می باشد.

تبصره: ضروريست قبض انبار تحويلي داراي دو امضا باشد ( امين اموال دانشكده و رئيس اداره اموال دانشگاه)

*در صورت خرید لب تاپ و یا رایانه، گرفتن تاییدیه انفورماتیک از دانشگاه الزامی است که میبایست برای شروع، بااصل فاکتور و قبض انبار به آقای دلیری (مستقر در معاونت پژوهشی دانشکده) مراجعه شود.

*دریافت کاربرگ شماره 1 ( اینجا) و صورتجلسه کالا و مواد مصرفی( اینجا) و تکمیل و امضای آن توسط مجری طرح ( استاد راهنمای اول)

تبصره1: در صورتی که استاد راهنمای دوم در پروپوزال تصویبی گرنت داشته باشد، امضای ایشان نیز مورد قبول است.

تبصره2: نوشتن شماره تلفن همراه دانشجو و یا شخص پیگیر امور، در قسمت شرح درخواست کاربرگ شماره 1 الزامی است.

تبصره 3: هزینه فاکتورها به حساب استاد راهنما (مجری طرح) واریز می شود.

تبصره 4: قسمت تعداد و جمع فاکتورها در کاربرگ صورتجلسه کالا و مواد مصرفی با مداد نوشته شود.

تبصره5: در صورتی که در پروپوزال از گرنت استاد راهنمای دوم استفاده شده باشد، امضای کاربرگ شماره 1 و صورتجلسه کالا و مواد مصرفی توسط ایشان نیز قابل قبول می باشد.

*دانشجویانی که تاریخ تصویب پروپوزال آنان بعد از 1/1/1394 می باشد ، می توانند جهت دریافت هزینه های پرسنلی، چاپ، تکثیر و پرینت فاکتور ارائه دهند.

 

 


 دریافت تشویقی مقالات مربوط به دانشجویان

 * در صورتی تشویقی به دانشجو تعلق می گیرد که :

الف - دانشجو ی متقاضی، دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد باشد.

ب – دانشجو نویسنده مسئول باشد.

پ- دانشجو ی مربوطه با هیچ یک از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی همکاری نداشته باشد.

ت- مقاله جز مقالات JCRو Q1وq2 باشد.

*برای چک کردن اینکه جزء مقالات JCR هستید یا خیر فایل JCRرا از (اینجا) دانلود کنید.

مدارک مورد نیاز:

1- دریافت کاربرگ درخواست تشویقی مقاله( اینجا) و تکمیل آن

2-مراجعه به معاونت پزوهشی دانشکده برای امضا و صدور نامه مربوطه

*جهت اطلاع کامل از فرآیند پرداخت و میزان آن، دستورالعمل تشویقی مقالات (اینجا) از مطالعه نمایید.

  

پرداخت هزینه چاپ مقاله page charge

 

* در صورتی که نویسنده مقاله عضو هیات علمی و مقاله JCRوQ1 و یا Q2 باشد، استاد مربوطه می تواند جهت دریافت هزینه چاپ مقاله (page charge) مدارک ذیل را ارائه دهد:

* دریافت کاربرگ شماره 2 ( اینجا) و تکمیل آن

* کپی مقاله چاپ شده

* فاکتور پرداخت هزینه چاپ

 


 پرداخت هزینه خدمات آزمایشگاهی به مسئول آزمایشگاه

مدارک لازم:
*اصل فاکتور که باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف - فاکتور مواد مصرفی خریداری شده از یک فروشگاه اگر بیش از هشت میلیون ریال باشد، نوشتن نام و نام خانوادگی فروشنده به همراه کدملی و یا نام شرکت با کد اقتصادی ضروریست.
ب- اگر فاکتور خدماتی باشد ( مثل تراشکاری، برش، مونتاژ، پست کالا،انجام آزمایش و...) و رقم آن یک میلیون و بیش از یک میلیون ریال باشد، پرداخت 3% مالیات مبلغ کل فاکتور ضروریست.
الف - فاکتور مواد مصرفی خریداری شده از یک فروشگاه اگر بیش از هفت میلیون ریال باشد، نوشتن نام و نام خانوادگی فروشنده به همراه کدملی و یا نام شرکت با کد اقتصادی ضروریست.
*مراحل پرداخت مالیات فاکتورهای خدماتی:
1. دریافت کاربرگ پرداخت مالیات (اینجا) و تکمیل آن بر اساس اطلاعات خواسته شده

تبصره:با توجه به دستور اداه امورمالیاتی، اطلاعات مربوط به فاکتور تایپ و سپس پرینت گرفته شود.

تبصره: به هنگام تکمیل کاربرگ پرداخت مالیات به این نکات توجه فرمایید:

 ستون نام بانک در فرم پرداخت مالیات خالی باشد.منظور از شماره و تاریخ چک، شماره و تاریخ قید شده روی فاکتور می باشد.اگر فاکتور خدماتی مربوطه متعلق به شخص حقیقی باشد نوشتن نام و نام خانوادگی و کد ملی در ستون مربوطه ضروری است و در صورتی که  صادر کننده فاکتور شخص حقوقی باشد نوشتن نام و کد اقتصادی آن ضروری است.


2. مراجعه به حسابدار دانشکده برای مهر و امضای کاربرگ مالیات
3. مراجعه به اداره امور مالیاتی شرکت ها به نشانی نبش امامت 46 و دریافت رسید پرداخت مالیات
پ- قطعات، وسایل و ابزاری که در دانشکده باقی می مانند باید قبض انبارداشته باشند. برای دریافت قبض انبار به امین اموال دانشکده ( آقای مجیدی مستقر در حسابداری ) مراجعه نمایید.

تبصره:در صورت خرید دستگاه رایانه حتما جهت صدور قبض انبار مصرفی برای موس و صفحه کلید  پس از صدور قبض انبار توسط آقای مجیدی به آقای معتمدیان مستقر در حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. قبض انیار مصرفی صادره باید دارای دو امضا باشد(آقای معتمدیان و رئیس اداره اموال دانشگاه)

تبصره:در صورت خرید دستگاه رایانه حتما جهت صدور قبض انبار مصرفی برای موس و صفحه کلید  پس از صدور قبض انبار توسط آقای مجیدی به آقای معتمدیان مستقر در حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. قبض انیار مصرفی صادره باید دارای دو امضا باشد(آقای معتمدیان و رئیس اداره اموال دانشگاه)

تبصره:با توجه به تصویب و تایید معاون محترم اداری و مالی و معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشکده جهت انجام تمامی امور پژوهشی فقط در ساعت 12 تا 14 روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. این واحد از ارائه خدمات در روزهای دیگر هفته معذور می باشد.


ت- در صورت خرید رایانه و یا لب تاپ جهت صدور تاییدیه انفورماتیک دانشگاه به آقای دلیری (مستقر در معاونت پژوهشی دانشکده) مراجعه نمایید. همراه داشتن قبض انبار و اصل فاکتور الزامی است.
تبصره: ضروريست قبض انبار تحويلي داراي دو امضا باشد( امين اموال دانشكده و رئيس اداره اموال دانشگاه)

*دریافت صورتجلسه کالا و مواد مصرفی (اینجا) و تکمیل آن
تبصره : تعداد فاکتورها و مبلغ صورتجلسه کالا و مواد مصرفی با مداد تکمیل شود.
*درخواست پرداخت هزینه ها خطاب به معاون پژوهش و فناوری دانشکده
*ارائه کاربرگ تکمیل شده استفاده از خدمات آزمایشگاهی
*کپی تصویب نامه طرح شماره3 دانشجوی مربوطه
4- ارائه کاربرگ های درخواست مجوز هزینه کرد اعتبار خدمات آزمایشگاهی
*مجموع مبلغ فاکتورهای تحویلی نباید بیش از جمع ریالی خدمات آزمایشگاهی انجام شده باشد.

  


  خرید تجهیزات مستقیم از گرنت (ویژه استادان)

  *مبلغ فاکتور باید فقط 20% از گرنت استاد از آخرین اعتبار پژوهه را در بر گیرد و اگر بیشتر شود استاد متقاضی شخصا باید ما بقی را بپردازند.

*مدارک مورد نیاز:

1. پیش فاکتور با مهر و امضای فروشنده

2. نامه درخواست استاد مربوطه خطاب به معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی

*ضروریست استاد مربوطه بلافاصله پس از خرید دستگاه با مراجعه به امین اموال دانشکده (جناب آقای مجیدی مستقر در حسابداری) تقاضای صدور قبض انبار نمایند و جهت تسویه با معاونت پژوهشی دانشکده، اصل فاکتور، قبض انبار و کاربرگ شماره یک (اینجا) تکمیل شده را تحویل دهند.

تبصره: در صورت خرید رایانه و یا لب تاپ جهت صدور تاییدیه انفورماتیک دانشگاه به آقای دلیری (مستقر در معاونت پژوهشی دانشکده) مراجعه نمایید. همراه داشتن قبض انبار و اصل فاکتور الزامی است.

تبصره1: از گرنت برای خرید مواد مصرفی نمی توان استفاده کرد.

تبصره2: در صورتی که مبلغ دستگاه خریداری شده هشتاد میلیون ریال و بالاتر باشد، ضروریست دو فقره پیش فاکتور با مبلغ بالاتر به عنوان استعلام و از دو فروشگاه متفاوت به هنگام تسویه حساب ارائه شود.

 

 

 


 طرح های پژوهشی شماره 3 (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

 *دانشجویانی که قبل از 1/1/1394 پروپوزالشان به تصویب رسیده است، میبایست:

1. دریافت سه نسخه پرینت تصویب نامه طرح شماره 3 از استاد راهنمای اول و امضای ایشان و دانشجو در قسمت مربوطه 

2. دریافت کاربرگ درخواست پرداخت اعتبار پژوهشی شماره 3(اینجا) و تکمیل آن 

3. نوشتن شماره حساب بانک ملی و یا تجارت دانشجوی مربوطه به همراه شماره تلفن ایشان در پشت کاربرگ درخواست پرداخت اعتبار پژوهشی

تبصره: شماره حساب بانک ملی و یا تجارت در سایر شعبه های غیر از پردیس دانشگاه نیز قابل قبول است.

تبصره : کمک هزینه پرداختی به دانشجویان ارشد مبلغ 3000000ریال و دانشجویان دکتری مبلغ 10000000ریال می باشد که بدون ارائه فاکتور به حساب دانشجو واریز می گردد.

دانشجویانی که بعد از 1/1/1394 پروپوزالشان به تصویب رسیده است، میبایست:

1. مراجعه به استاد راهنمای اول و دریافت دو نسخه پرینت تصویب نامه طرح شماره 3 و امضای آن توسط استاد راهنمای اول و تحویل آن به معاونت پژوهشی دانشکده

تبصره: فاکتورهای مربوط به هزینه های پرسنلی، تایپ، تکثیر برای دانشجویانی که پروپوزال آنان بعد از 1/1/1394 تصویب شده است، قابل پذیرش و پرداخت است.(حداکثر 2000000ریال)

تبصره: مبلغ تصویبی 50% از گرنت استاد کسر می شود.

تبصره: برای پرداخت هزینه فاکتورها انجام فرایند مربوط به تصویب نامه طرح های پژوهشی شماره 3 الزامی است.

تبصره: جهت دریافت کپی تصویب نامه طرح شماره 3 خود به استاد راهنمای اول مراجعه نمایید.معاونت پژوهشی از ارائه کپی تصویب نامه معذور می باشد.

تبصره: سقف مبلغ تصویبی برای دانشجویان ارشد 40000000 ریال و دانشجویان دکتری 150000000 ریال می باشد.

   


  طرح های پژوهشی شماره 1و2(ویژه اعضای هیات علمی)

 طرح های پژوهشی شماره 1و2(ویژه اعضای هیات علمی)

*پس از چاپ یا پذیرش مقاله مدارک ذیل را به معاون پژوهشی دانشکده تحویل گردد:

1) سه نسخه از تصویب نامه طرح را به همراه کل مقاله جهت داوری به استاد داور مربوط به معاونت پژوهشی تحویل دهند.

2) دریافت تعهد نامه (اینجا) و کاربرگ شماره 1 (اینجا) و تحویل آن پس از تکمیل

3) دریافت کاربرگ داوري مقالات مستخرج از طرح هاي پژوهشي شماره1 و 2 (اینجا) و تکمیل آن توسط مجري و نماينده پژوهشي گروه

*حداکثر مبلغ قابل پرداخت در طرح های شماره 2 در صورتی که کل هزینه ها شامل حق التحقیق باشد مبلغ 30000000 ریال و اگر فقط تجهیزات باشد مبلغ 40000000 ریال و در صورتی که بخشی از هزینه ها تجهیزات و بخشی حق التحقیق باشد مبلغ 20000000 ریال برای حق التحقیق و 20000000 ریال باقیمانده برای تجهیزات، می باشد.

*در طرح های شماره 1 بیشتر هزینه ها شامل تجهیزات می شود و حداکثر مبلغ پرداختی 80000000 ریال می باشد.

*در طرح های شماره 1 و2 دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند به عنوان همکار با استاد مربوطه همکاری داشته باشند و با پایان نامه دانشجو همپوشانی نداشته باشد.

*در طرح شماره 2 و در طرح شماره 1 به هنگام خاتمه طرح، به ترتیب یک و دو مقاله باید تحویل گردد.

* فقط فاکتور تجهیزات مربوط به خود طرح قابل قبول است.فاکتور لب تاپ و کامپیوتر مورد قبول نیست.

*استاد مربوطه برای دریافت حق التحقیق مقالات(ISIویا علمی پژوهشی) مستخرج از این طرح های شماره 1 و 2 ضروریست با مدارک ذیل به معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه کند:

1- گپی مقاله چاپ و یا پذیرش شده

2- دریافت کاربرگ شماره 1( اینجا) و تکمیل آن

3- دریافت کاربرگ تعهد نامه( اینجا) و تکمیل آن

  

*فاکتورهای تجهیزات باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

الف - فاکتور مواد مصرفی خریداری شده از یک فروشگاه اگر بیش از هشت میلیون ریال باشد، نوشتن نام و نام خانوادگی فروشنده به همراه کدملی و یا نام شرکت با کد اقتصادی ضروریست.

ب- اگر فاکتور خدماتی باشد ( مثل تراشکاری، برش، مونتاژ، پست کالا،انجام آزمایش و...) و رقم آن یک میلیون و بیش از یک میلیون ریال باشد، پرداخت 3% مالیات مبلغ کل فاکتور ضروریست.

*مراحل پرداخت مالیات فاکتورهای خدماتی:

1. دریافت فرم مربوط به پرداخت مالیات (اینجا) از معاونت پژوهشی و یا سایت دانشکده و تکمیل آن بر اساس اطلاعات خواسته شده 

 

 

تبصره:با توجه به دستور اداه امورمالیاتی، اطلاعات مربوط به فاکتور تایپ و سپس پرینت گرفته شود.

تبصره: به هنگام تکمیل کاربرگ پرداخت مالیات به این نکات توجه فرمایید:

ستون نام بانک در فرم پرداخت مالیات خالی باشد.منظور از شماره و تاریخ چک، شماره و تاریخ قید شده روی فاکتور می باشد.اگر فاکتور خدماتی مربوطه متعلق به شخص حقیقی باشد نوشتن نام و نام خانوادگی و کد ملی در ستون مربوطه ضروری است و در صورتی که صادر کننده فاکتور شخص حقوقی باشد نوشتن نام و کد اقتصادی آن ضروری است.

 

 

2. مراجعه به حسابدار دانشکده برای مهر و امضا

3. مراجعه به اداره امور مالیاتی شرکت ها به نشانی نبش امامت 46 و دریافت رسید پرداخت مالیات

پ- قطعات، وسایل و ابزاری که در دانشکده باقی می مانند باید قبض انبار داشته باشند. برای دریافت قبض انبار به امین اموال دانشکده ( آقای مجیدی مستقر در حسابداری دانشکده ) مراجعه نمایید.

 

تبصره:در صورت خرید دستگاه رایانه حتما جهت صدور قبض انبار مصرفی برای موس و صفحه کلید  پس از صدور قبض انبار توسط آقای مجیدی به آقای معتمدیان مستقر در حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. قبض انیار مصرفی صادره باید دارای دو امضا باشد(آقای معتمدیان و رئیس اداره اموال دانشگاه)

 

تبصره: ضروريست قبض انبار تحويلي داراي دو امضا باشد( امين اموال دانشكده و رئيس اداره اموال دانشگاه)

 

تبصره:با توجه به تصویب و تایید معاون محترم اداری و مالی و معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشکده جهت انجام تمامی امور پژوهشی فقط در ساعت 12 تا 14 روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به حسابداری دانشکده مراجعه نمایید. این واحد از ارائه خدمات در روزهای دیگر هفته معذور می باشد.

 

  


 کاربرگ ها جهت دانلود در سایت دانشکده:

درخواست تشویقی مقاله

تعهد نامه (ویژه استادان برای طرح های شماره 1 و 2 خاتمه یافته)

کابرگ شماره1

صورتجلسه شرکت در کنفرانس( دانشجویان)
صورتجلسه شرکت در کنفرانس( استادان)
صورتجلسه کالا و مواد مصرفی

درخواست پرداخت اعتبار پژوهشی طرحهای شماره 3

كاربرگ بررسي مقالات طرح هاي خاتمه يافته شماره 1 و 2

كاربرگ پرداخت ماليات

کاربرگ خدمات آزمايشگاهي

کاربرگ دستیار پژوهشی

کاربرگ ها و دستورالعمل تاسيس هسته پژوهشي

کاربرگ پرداخت کمک هزینه سفر سخنرانی علمی (بنیاد ملی نخبگان)

 

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۰
۲۷۵
۰
۲۰۶۲
۴۳۷۳
۸۳۲۴
۲۳۷۵۱۹