• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

1-   سالن شورای ریاست

این سالن در حوزه ریاست قرار دارد، معمولا جهت استفاده جلسات حوزه ریاست و مدیران می‌یاشد.

این سالن مجهز به تجهیزاتی شامل: یکدستگاه کامپیوتر، ویدئوپروژکتور بوده و با ظرفیت 24 نفر آماده برگزاری جلسات شورایی است.

به منظور برگزاری جلسات در این سالن، لازم است با آقای حمیدی مسئول دفتر ریاست دانشکده به شماره 388006002 هماهنگ شود.

255

 

2-   تالار دکتر محمد حسن شانه‌چی

این سالن از درآمدهای اختصاصی گروه مهندسی برق در طبقه دوم راهرو دوم (یالD) ایجاد شده است. ظرفیت این سالن 40 نفر است که قابل افزایش نیز می‌باشد.

جهت استفاده از این سالن لازم است با مسئول دفتر گروه مهندسی برق سرکارخانم دهقان به شمره 38806052 هماهنگ شود.

 

3-   سالن شورای C317

این سالن در طبقه سوم انتهای راهرو سوم(یال C) دانشکده قرار دارد که به منظور جلسات دفاع پایان نامه‌های دکتری با ظرفیت 30 نفر ایجاد شده است.

برای رزرو و استفاده از این سالن لازم است با آقای حمیدی مسئول دفتر ریاست دانشکده به شماره 388006002 هماهنگ شود.