1-   سالن شورای ریاست

این سالن در حوزه ریاست قرار دارد، معمولا جهت استفاده جلسات حوزه ریاست و مدیران می‌یاشد.

این سالن مجهز به تجهیزاتی شامل: یکدستگاه کامپیوتر، ویدئوپروژکتور بوده و با ظرفیت 24 نفر آماده برگزاری جلسات شورایی است.

به منظور برگزاری جلسات در این سالن، لازم است با آقای حمیدی مسئول دفتر ریاست دانشکده به شماره 388006002 هماهنگ شود.

255

 

2-   سالن شورای گروه برق

این سالن از درآمدهای اختصاصی گروه مهندسی برق در طبقه دوم راهرو دوم (راهروی دروس عمومی) ایجاد شده است. ظرفیت این سالن 40 نفر است که قابل افزایش نیز می‌باشد.

جهت استفاده از این سالن لازم است با مسئول دفتر گروه مهندسی برق سرکارخانم دهقان به شمره 38806052 هماهنگ شود.

 

3-   سالن شورای 729

این سالن در طبقه سوم انتهای راهرو سوم دانشکده قرار دارد که در سالجاری جهت برگزاری حلسات دفاع پایان نامه‌های دکتری با ظرفیت 30 نفر ایجاد شده است.

لازم است با آقای حمیدی مسئول دفتر ریاست دانشکده به شماره 388006002 هماهنگ شود.

 

 

 

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۳
۲۱۶
۲۳۳۵
۲۳۴۳
۷۲۵۴
۷۳۳۴
۲۸۶۶۳۰