سلف میلاد در انتهای راهرو اصلی دانشکده در طبقه دوم قرار دارد و هر روز میزبان دانشجویان جهت صرف ناهار می‌باشد

4237

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۲۶
۲۸۹
۱۳۲۲
۱۵۶۰
۶۴۴۲
۱۳۸۷۱
۲۳۱۲۶۴