امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

aftabgardan

عنوان سخنرانی: شرکت تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق

سخنران: هیئت مدیره شرکت آفتابگردان تابان شرق

تاریخ برگزاری: 1395/8/11

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۵۶
۱۶۹
۱۳۳۲
۱۷۸۴
۶۰۱۲
۸۵۲۵
۲۶۵۰۸۳