امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

ipm

عنوان سخنرانی: معرفی چشمه نور ایران

سخنران: دکتر رحیقی، رئیس چشمه نور ایران

تاریخ برگزاری: 1395/11/19

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۶۰
۴۵۸
۲۲۸۳
۲۹۲۲
۸۳۹۰
۱۰۰۲۳
۲۰۶۵۴۵