نحوه برگزاری دوره (از شروع تا پایان)

 

  • دریافت فرم پیشنهاد دوره از دفتر آموزش عالی آزاد دانشکده (دانلود فرم پیشنهاد دوره)
  • تکمیل کردن فرم پیشنهاد دوره و عودت دادن فرم به دفتر آموزش عالی آزاد
  • تصمیم گیری درباره دوره پیشنهاد شده در کمیته آموزش عالی آزاد دانشکده
  • پس از تصویب در کمیته آموزش ارسال برای تایید در کالج دانشگاه
  • در صورت تایید در کالج دانشگاه شروع ثبت نام (هرگونه پوستر و تبلیغاتی حتما باید توسط کارشناس آموزش عالی آزاد تایید شود.) (دانلود فرم ثبت نام)
  • پر کردن فرم ثبت نام توسط شرکت کنندگان دوره و واریز وجه به حساب کالج
  • برگزاری دوره و حضور غیاب شرکت کنندگان (دانلود فرم حضور غیاب)
  • برگزاری آزمون دوره و ثبت نمره شرکت کننده در فرم مخصوص ثبت نمره (دانلود فرم ثبت نمره)
  • پر کردن فرم کارنامه مالی توسط برگزارکننده دوره (دانلود کارنامه مالی)

 

Certificate

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۰۲
۲۸۵
۴۸۷
۱۴۱۳
۶۱۷۴
۶۰۵۷
۲۷۸۲۱۶