مسئولین آزموش عالی آزاد دانشکده مهندسی

 

  • آقای دکتر فرزاد دهقانیان – مسئول آموزش عالی آزاد دانشکده
  • آقای دکتر شوشتری – نماینده گروه عمران
  • آقای دکتر هراتی – نماینده گروه کامپیوتر
  • آقای دکتر کامیابی گل – نماینده گروه متالورژی و مواد
  • آقای دکتر سلجوقی – نماینده گروه شیمی
  • آقای دکتر اکبری – نماینده گروه مکانیک
  • آقای دکتر ابراهیمی – نماینده گروه برق
  • آقای سجاد نیازی – کارشناس آموزش عالی آزاد دانشکده

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۱۱۷
۱۴۳
۲۶۰
۱۳۰۹
۴۰۹۶
۶۷۵۷
۲۹۹۵۸۹