مسئولین آموزش‌های عالی آزاد دانشکده مهندسی

  • آقای دکتر حسین اعتمادفرد – مسئول آموزش‌های عالی آزاد دانشکده
  • آقای دکتر احمد شوشتری – نمایندۀ گروه مهندسی عمران
  • آقای دکتر عطا کامیابی‌گل – نمایندۀ گروه مهندسی متالورژی و مواد
  • آقای دکتر بيژن حجازي – نمایندۀ گروه مهندسی شیمی
  • آقای دکتر محمدباقر آياني – نمایندۀ گروه مهندسی مکانیک
  • آقای دکتر محمدعلی پیرایش – نمایندۀ گروه مهندسی صنایع
  • آقای داود اسدیان – کارشناس آموزش‌های عالی آزاد دانشکده

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها