مسئولین آزموش عالی آزاد دانشکده مهندسی

 

  • آقای دکتر بهروز بیدختی – مسئول آموزش عالی آزاد دانشکده
  • آقای دکتر شوشتری – نماینده گروه عمران
  • آقای دکتر کامیابی گل – نماینده گروه متالورژی و مواد
  • آقای دکتر بيژن حجازي– نماینده گروه شیمی
  • آقای دکتر محمدباقر آياني– نماینده گروه مکانیک
  • آقای دکتر پیرایش – نماینده گروه صنایع
  • آقای سجاد نیازی – کارشناس آموزش عالی آزاد دانشکده

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۴۱۴
۷۷۹
۱۱۹۳
۳۲۱۵
۸۵۸۹
۱۰۴۱۱
۴۷۸۷۹۸