مدارک مورد نياز جهت مصاحبه آزمون دکتری  1396

1476361300 ثبت نام آزمون دکتری 96 1

گروه مواد و متالورژی: اطلاعیه شماره یک

 

گروه مهندسی شیمی: اطلاعیه شماره یک-فرم توصیه نامه-فرم اطلاعات متقاضیان

 

گروه کامپیوتر: اطلاعیه یک

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۶۵
۲۴۷
۱۶۶۵
۲۱۸۵
۶۸۲۱
۱۱۸۰۴
۳۳۲۳۲۴