قابل توجه متقاضيان آزمون مصاحبه دكتري مهندسي شيمي

 

  1. تكميل و ارسال فايل اكسل الزامي است.
  1. لطفاً با مراجعه به سايت دانشگاه و يا سايت گروه مهندسي شيمي به آدرس : Che.um.ac.ir فايل اكسل را دريافت و به آدرس موجود در اطلاعيه ارسال نماييد.

 

  1. جلسات مصاحبه متقاضيان دكتراي مهندسي شيمي در روز چهارشنبه مورخ 96/4/14از ساعت 9 در كلاسهاي طبقه سوم سالن A  (روبروي گروه مهندسي شيمي) برگزار خواهد شد.

 

حضور يك ساعت قبل از انجام مصاحبه در محل مصاحبه الزامي است

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۳
۲۱۶
۲۳۳۵
۲۳۴۳
۷۲۵۴
۷۳۳۴
۲۸۶۶۳۰