فایل های صوتی جلسات مثنوی خوانی توسط آقای دکتر مهدی زرقانی در دانشکده مهندسی تقدیم می گردد:

 333 3815427178 487 488

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم(96/11/15)

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم


جلسه شانزدهم

 

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۵۹
۱۶۹
۱۳۳۵
۱۷۸۴
۶۰۱۵
۸۵۲۵
۲۶۵۰۸۶