مسابقه قصه‌خوانی در روز چهارشنبه تاريخ 29 آذرماه در آمفي تئاترِ بوزجانيِ دانشكده مهندسی برگزار شد.

اين مسابقه دو ساعته، به مناسبتِ شبِ يلدا و با هدفِ حفظ و پاسداشتِ سنتِ ديرينه قصه خواني در بلندترين شبِ سال برگزار شد.

براساس مقررات به هر يك از شركت كنندگانِ محترم، حداكثر پنج دقيقه وقت براي تعريفِ خلاصه رمان، داستانِ كوتاه يا حكايتِ منثور يا منظومِ مكتوب و چاپ شده اختصاص داده شد.

20171220

هيأتِ سه نفره داوران مسابقه، پس از ارائه شركت كنندگان به بحث پيرامونِ دو ملاك و معيارِ امتيازدهي (1) شيواييِ بيان و رعايتِ اصولِ بلاغت حينِ تعريفِ داستان و (2) ذوق هنري در انتخابِ قصه و استحكامِ ادبيِ آن، پرداخته و نمره كسب شده توسط هر شركت كننده را اعلانِ كردند.

نخستین مسابقه قصه خوانی در دانشکده مهندسی با شركتِ ده تن از دانشجويانِ آغاز شد که شرکت کنندگان، خلاصه رمانها، داستانها و حكايتهايي از اديبان و نويسندگانِ ايراني و غيرايراني، مانندِ عطار، نظامي گنجوي، سيمين دانشور، مصطفي چمران، نسيم مرعشي، آنتون چخوف، آليس مونرو و ...، را تعریف کردند

در پايان، آقاي آرمان اسدي، به عنوان فرد برگزيده هيأتِ داوران، معرفي گرديد.

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۲۵
۳۹۳
۱۰۱۶
۲۰۵۰
۲۲۵
۱۱۱۸۹
۳۵۴۴۲۰