از طرف معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آقای دکتر علیرضا اکبرزاده توتونچی بعنوان استاد فناور برتر دانشگاه انتخاب شدند.

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۹۰
۲۵۱
۹۰
۲۰۳۳
۵۶۱۰
۸۶۶۵
۲۴۷۴۲۱