هفتمین کنفرانس بین المللی ایتک "رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي ومحیط زیستدر بهمن ماه امسال در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. این کنفرانس که با توجه به اقبال عظیم دانشگاهها، دولت، محققان و دانشجویان برجسته در زمینه مهندسی انرژی از داخل و خارج کشور کنفرانس برتر انرژی ایران شناخته میشود، هر سال با همکاری دانشگاه تهران، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، و با شرکت اغلب دانشگاههای برجسته ایران و جهان در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار میشود.

photo 2017-12-30 09-46-57

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سوابق کنفرانس، فرستادن مقاله و عضویت در هیئت داوران به سایت کنفرانس www.etec.ir مراجعه فرمائید.


Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها