دومين سمپوزيم شبكه‌هاي مغزي، نوسانات مغزي حين خواب در روز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۹۶ در دانشكده مهندسي برگزار می شود.

شايان ذكر است پروفسور سوزان سارا از فرانسه و پروفسور كامران ديبا از دانشگاه ميشيگان آمريكا سخنرانان كليدي اين سمپوزيم مي‌باشند.

flyer-symposium-2018

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۶۲
۲۸۶
۱۱۰۴
۲۴۳۷
۵۷۷۹
۸۶۲۲
۳۳۹۸۰۶