• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

دومين سمپوزيم شبكه‌هاي مغزي، نوسانات مغزي حين خواب در روز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۹۶ در دانشكده مهندسي برگزار می شود.

شايان ذكر است پروفسور سوزان سارا از فرانسه و پروفسور كامران ديبا از دانشگاه ميشيگان آمريكا سخنرانان كليدي اين سمپوزيم مي‌باشند.

flyer-symposium-2018