با آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ، سلسله جلسات مثنوی خوانی از روز یکشنبه 15 بهمن ماه بصورت مستمر ادامه خواهد یافت.

masnav120

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۱۴۲
۲۴۵
۱۴۲
۲۵۵۷
۷۶۱۸
۷۳۳۴
۲۸۶۹۹۴