با آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ، سلسله جلسات مثنوی خوانی از روز یکشنبه 15 بهمن ماه بصورت مستمر ادامه خواهد یافت.

masnav120

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۵۹
۱۶۹
۱۳۳۵
۱۷۸۴
۶۰۱۵
۸۵۲۵
۲۶۵۰۸۶