با آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ، سلسله جلسات مثنوی خوانی از روز یکشنبه 15 بهمن ماه بصورت مستمر ادامه خواهد یافت.

masnav120

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۳۷
۲۸۶
۱۰۷۹
۲۴۳۷
۵۷۶۶
۸۶۱۰
۳۳۹۷۸۱