• دانشکده مهندسی990319

  دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

  كارگاه آموزشي “روش تحقيق و مقاله نويسي” در  روز يكشنبه 13 اسفندماه در سالن اجتماعات خوارزمي دانشكده مهندسي برگزار می شود

اين كارگاه ویژه دانشجويان تحصيلات تكميلي بوده و  هزینه آن بصورت رايگان است،

SeminarPoster1

سرفصل كارگاه بشرح زير مي باشد

:بخش اول – روش تحقيق: جناب آقاي دكتر كاهاني

 • روشهاي انجام تحقيق
 • مرور ادبيات
 • منابع و ابزارهاي تحقيق
 • فرايند جستجو در منابع

بخش دوم – نوشتن مقاله علمي: جناب آقاي دكتر نقيب زاده

 • ساختار يك مقاله علمي خوب
 • تدوين محتوي با عمق مناسب
 • ارزيابي نتايج و يافته ها

بخش سوم – فرايند ارسال مقاله: جناب آقاي دكتر اسدي

 • انتخاب مجله/ كنفرانس مناسب و ارسال مقاله
 • انجام اصلاحات و پاسخ به داوران
 • سرقت علمي