كارگاه آموزشي “روش تحقيق و مقاله نويسي” در  روز يكشنبه 13 اسفندماه در سالن اجتماعات خوارزمي دانشكده مهندسي برگزار می شود

اين كارگاه ویژه دانشجويان تحصيلات تكميلي بوده و  هزینه آن بصورت رايگان است،

SeminarPoster1

سرفصل كارگاه بشرح زير مي باشد

:بخش اول – روش تحقيق: جناب آقاي دكتر كاهاني

  • روشهاي انجام تحقيق
  • مرور ادبيات
  • منابع و ابزارهاي تحقيق
  • فرايند جستجو در منابع

بخش دوم – نوشتن مقاله علمي: جناب آقاي دكتر نقيب زاده

  • ساختار يك مقاله علمي خوب
  • تدوين محتوي با عمق مناسب
  • ارزيابي نتايج و يافته ها

بخش سوم – فرايند ارسال مقاله: جناب آقاي دكتر اسدي

  • انتخاب مجله/ كنفرانس مناسب و ارسال مقاله
  • انجام اصلاحات و پاسخ به داوران
  • سرقت علمي

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها