اختصاص بورس‌هاي تحصيلي به كليه دانشجويان برتر

براساس نامه شماره 366 مورخ96/12/15 مدیریت بنیاد دانشگاهی فردوسی، بورس‌هاي تحصيلي به كليه دانشجويان برتر دانشگاه به شرح زیر اختصاص مییابد:

1- داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته هاي مهندسي با رتبه زير 500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3500000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

2- داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته هاي غيرمهندسي با رتبه زير 2500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3500000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

3- داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير 2500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3500000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

4-داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه زير 250 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 2500000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

5- داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي با رتبه زير 250 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 2500000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

تذكرات:

1- اعطاي بورس‌هاي تحصيلي هيچگونه تعهد استخدامي براي دانشگاه فردوسي مشهد ايجاد نمي نمايد.

2- براي اطلاع بيشتر از جزئيات اين بورس‌ها به سايت بنياد دانشگاهي فردوسي به نشاني www.faf.um.ac.ir مراجعه فرمائيد.

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۲۴
۳۹۳
۱۰۱۵
۲۰۵۰
۲۲۴
۱۱۱۸۴
۳۵۴۴۱۹