ساعت برگزاري كلاسهاي درسي در ماه مبارک رمضان تغییر میکند

با توجه به مصوبه مورخ جلسه شوراي آموزشي دانشگاه، ساعت برگزاري كلاس‌هاي درسي نوبت بعد از ظهر در ايام مقارن با ماه مبارك رمضان تغییر میکند.

برهمین اساس ساعات شروع كلاس‌هاي بعد از ظهر یک ساعت زودتر به ترتيب ساعات 13، 15 و 17 خواهد بود.

ضمنا کلاسهای 12 تا 14 به ساعت 11:30 تا 13 تغییر می‌یابد

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۲۶
۳۹۳
۱۰۱۷
۲۰۵۰
۲۲۶
۱۱۱۸۹
۳۵۴۴۲۱