دکتر فرزاد دهقانیان به سمت مدیر گروه مهندسی صنایع منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی، براساس حکم شماره 11796 مورخ97/3/13  صادره از سوی ریاست دانشگاه، دکتر فرزاد دهقانیان به مدت دو سال بعنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع منصوب شد

 

آمار بازدید

1539685051
1539635400
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۹۱
۳۷۷
۹۹۵
۲۳۲۷
۶۱۵۹
۱۴۶۹۰
۳۲۳۴۵۵