آغاز کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء

photo ۲۰۱۸-۰۹-۲۶ ۰۹-۴۴-۱۷

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی، کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء به همت گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

 photo ۲۰۱۸-۰۹-۲۶ ۰۹-۴۴-۲۳

تعداد قابل توجهی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برای ارائه در این کنفرانس تقاضا داشتند که پس از فرایند داوری حدود ۱۴ مقاله مورد تایید کمیته علمی این کنفرانس قرار گرفت.

سخرانان کلیدی کنفرانس آقایان

دکتر عظیم فرد، مدیرکل صدور پروانه سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی و

دکتر بهزاد مشیری

استاد دانشگاه تهران و استاد وابسته دانشگاه های واترلو و یورک کانادا می باشند که در خصوص موضوعات مدیریت بحران و تخلیه اضطراری در شهرهای هوشمند به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین دکتر محمدحسین نورائیان با مبحث مروری بر فلسفه شهر هوشمند و تجربیات شرکت فناپ نیز مطالبی را ارائه نمودند.

شایان ذکر است در این راستا کارگاهی با موضوع مقدمهای بر معماری سازمانی و هوش و کسب و کار با ارائه دکتر سعید عربان ودکتر سید امین حسینی سنو از اساتید دانشکده مهندسی گروه کامپیوتر نیز در نوبت عصر برگزار میگردد.

photo 2018-09-26 10-26-22

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۵۴۶
۱۸۴۲
۸۷۷۶
۵۹۸۶
۲۱۸۹۸
۱۴۱۶۶
۵۰۶۲۲۱