طبق مصوبات جلسه 110 شوراي شهاب مورخ 1397/7/24 زمان اعلام فراخوان پذيرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع ارشد سال تحصيلي 99-1398 پانزده آبانماه سال جاري  تعيين و به مدت یکماه بصورت الکترونیکی انجام می شود

  .poster.p

 

شرایط پذیرش

آئین نامه پذیرش بدون آزمون ارشد و دکتری سال 98-1397

گواهی 15 درصد
فرآیند پذیرش

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دفتر استعدادهای درخشان به نشانی

vpap.um.ac.ir

مراجعه نمائید

 

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۶۶۳
۷۷۹
۱۴۴۲
۳۲۱۵
۸۷۸۷
۱۰۴۶۲
۴۷۹۰۴۷