• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

500

به مناسبت ولادت با سعادت پیشوای یازدهم حضرت امام حسن عسگری احادیثی اخلاقی جهت بهره برداری تقدیم می گردد

شایان ذکر است این احادیث برگرفته از سایت شهید آوینی است

جهت مشاهده کلیک کنید