• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

  • ملت امام حسين (ع)

postermovement132-15-s

مجموعه پوسترهای فرهنگی اجتماعی  "ایرانی که دوستش داریم"  در نمازخانه دانشکده مهندسی به نمایش گذاشته شد

 

ایرانی که دوستش داریم:

برای رشد از صنعت بومی بهره می جوید

محیط زیست از خودمان است

مردم اسراف نمی کنند

به دست خودمان ویرانش نمی کنیم

رسانه ای رسا دارد

اقتصادش اسیر اختلاس نمی شود

ویژه خواری نداریم

وعده مسئولین دروغ نیست

فاصله طبقاتی نداریم

20181226 120108

20181226 120111

 

 برای مشاهده پوسترها کلیک کنید