در جلسه شورای دانشکده مهندسی، سه شنبه  11 دیماه از دکتر جواد ساده قدردانی شد

شایان ذکر است ایشان به مدت 5 سال مسئولیت معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی را برعهده داشتند و اخیرا به سمت مدیر  خدمات آموزشی دانشگاه منصوب شدند

photo ۲۰۱۹-۰۱-۰۱ ۱۰-۵۸-۲۰ 20.

 

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۶۶۳
۷۷۹
۱۴۴۲
۳۲۱۵
۸۷۸۷
۱۰۴۶۲
۴۷۹۰۴۷