باطلاع دانشجویان عزیز میرساند:

براساس مفاد ماده 15 شیوهنامه اجرایی آئیننامه انضباطی دانشجویان مصادیق تقلب به شرح زیر اعلام میگردد:

taghalob

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۲۱۸
۳۹۳
۱۰۰۹
۲۰۵۰
۲۱۸
۱۱۱۸۱
۳۵۴۴۱۳