• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

31 6841 BP32Oy81

 

مجموعه پوسترهای معجزه انقلاب شامل 17 پوستر از دستاوردهای عظیم 40 ساله انقلاب در زمینه های علمی، فناوری و صنعتی می باشد

 

این مجموعه در معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی تولید شده است

 

مشاهده کل تصاویر