باطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند:

با سلام و احترام،

با عنايت به نزديك شدن به ايام ماه مبارك رمضان و بر اساس مصوبه مورخ 98/1/25 شوراي آموزشي دانشگاه، كلاس هاي آموزشي در ماه مبارك رمضان در بعدازظهر، نيم ساعت زودتر برگزار خواهد شد.( كلاس هاي ساعت 14 ساعت 13/30، كلاس هاي ساعت 16 ساعت 15/30  و كلاس هاي ساعت 18 نيز ساعت 17/30 برگزار خواهد شد.)

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دانشجويان و همكاران محترم رسانده شود.
 رضا پيش قدم

معاون آموزشي دانشگاه

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها