براساس نامه شماره 9379 مورخ 1398/2/23 معاونت آموزشی دانشگاه تقویم برگزاری ترم تابستانی به شرح زیر اعلام می گردد

تقویم ترم تابستانی

آمار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۳۷۹
۵۱۷
۳۷۹
۴۷۲۰
۱۲۴۷۹
۱۰۴۲۷
۴۸۲۷۰۴