• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

بازديد علمی از تصفيه خانه شماره 5 مشهد، توسط گروه مهندسي شيمي

980415

بازديد علمی گروهي از دانشجويان و فارغ التحصيلان گروه مهندسي شيمي در روز شنبه 15 تيرماه به سرپرستي دكتر احمدپور انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی، بازدیدکنندگان از تصفيه خانه شماره 5 مشهد (خين عرب) كه از جديدترين تصفيه خانه هاي ايران با ظرفيت 83000 مترمكعب فاضلاب در روز مي باشد بازدید نمودند.

9804150