• دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در بیست و چهارمین المپیاد دانشجویی 1398 کشوری خوش درخشیدند.

 

سیدین

کسب رتبه نخست مهندسی برق توسط سید محمدباقر سیدین

 

موسوی

کسب رتبه دوم مهندسی متالورژی توسط سید عزت الله موسوی

 

برای مشاهده دانشجویان برگزیده المپیاد کلیک کنید

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها