آئین تجلیل از دو نفر از کارکنان بازنشسته دانشکده مهندسی برگزار شد.

980801

 به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی، روز چهارشنبه اول مهرماه مراسم تودیع و تقدیر از آقای محمد اسماعیل زاده خادر (بایگان بازنشسته) و آقای محسن حاجی نژاد (مسئول آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی) که بافتخار بازنشستگی نائل شدهاند برگزار شد.

 

این مراسم با شکوه، با حضور معاونت آموزشی فرهنگی، معاونت گروه مهندسی عمران و جمع کثیری از کارکنان دانشکده مهندسی بهمراه خانواده های بازنشستگان در مرکز رفاهی شماره 2 دانشگاه برگزار شد.

شایان ذکر است در این مراسم به رسم یادبود به این بزرگواران اهدا شد.

980801-1