براساس حکم شماره 37289 مورخ 98/7/17 از سوی ریاست محترم دانشگاه، آقاي دكتر عابدین واحدیان مظلوم به عنوان مدیر گروه مهندسی کامپیوترمنصوب شد.

vahedian

 

 

در  حکم ایشان آمده است:

 

خرد بايد و دانش و راستي

هفتادمين سال تاسيس دانشگاه فردوسي مشهد گرامي باد

با اهداي سلام،

      بنا به پيشنهاد رياست محترم دانشكده مهندسي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مديرگروه آموزشي مهندسي كامپيوتر اين دانشكده منصوب مي‌شويد. ضروري است برنامه مدوّن گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و بر اساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره گيري از خرد جمعي در فضايي آكنده از همدلي و وفاق در اولويت كاري خود قرار دهيد. توفيق شما را از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها