پنجمین پیش نشست نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی روز دوشنبه 13 آبان ماه ساعت 12 در دانشکده مهندسی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی، این همایش با سخنرانی دکتر سیدعلی حسینی، عضو شورای سیاست‌گذاری همایش و دانش آموخته دانشگاه جیرونا کشور اسپانیا، با موضوع معرفی زمینه های پژوهشی کاربست هوش مصنوعی در علوم اسلامی برگزار می شود.

 solhanrani980814

محورهای اصلی همایش عبارتند از:

- بررسی فقهی و تحلیلی هوش مصنوعی

- نظریه پردازی و الگوسازی

- تحلیل فرصت‌ها و تهدیدها

- طراحی الگوریتم و هستان‌نگار

- استدلال‌ورزی و مدل‌سازی منطقی

- برنامه‌های کاربردی و تعاملی هوشمند

- ساخت پیکره و طراحی ابزارهای پایه‌ای و میانی

ضمنا نشست اصلی همایش در تاریخ 28 فروردین ماه سال1399 در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

تلفن دبیرخانه: 02537831502

وب سایت:http://aiis.najafsys.ir /

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها