• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

گرامیداشت روز ملی لبنان در دانشکده مهندسی

به مناسبت روز 22 نوامبر  "روز ملی لبنان" از سوی ریاست دانشکده مهندسی پیام تبریکی به دانشجویان لبنانی صادر گردید

980902