دکتر حمیدرضا پور‌رضا رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، دكتر مجید سالاری به عنوان مدير ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي دانشكده مهندسي منصوب کرد.

salari.Dr 

در ابلاغ ایشان آمده است:

با سلام و احترام

بنا به پيشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوري دانشكده و با توجه به تجربيات و شايستگي‌هاي ارزشمند جناب عالي، به موجب اين ابلاغ با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي از تاريخ 24/9/98 به مدت دو سال به عنوان مدير ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي منصوب مي‌شويد. اميد است با استعانت از خداونت متعال در انجام مسئوليت هاي محوله موفق و مؤيد باشيد.

حميدرضا پوررضا

رئيس دانشكده مهندسي