• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

دکتر حمیدرضا پور‌رضا رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، دكتر مجید سالاری به عنوان مدير ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي دانشكده مهندسي منصوب کرد.

salari.Dr 

در ابلاغ ایشان آمده است:

با سلام و احترام

بنا به پيشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوري دانشكده و با توجه به تجربيات و شايستگي‌هاي ارزشمند جناب عالي، به موجب اين ابلاغ با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي از تاريخ 24/9/98 به مدت دو سال به عنوان مدير ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي منصوب مي‌شويد. اميد است با استعانت از خداونت متعال در انجام مسئوليت هاي محوله موفق و مؤيد باشيد.

حميدرضا پوررضا

رئيس دانشكده مهندسي