• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

mam1-new

مراسم جشن سرآمدی دانشکده مهندسی در روز پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه ساعت 21 برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی، این مراسم بصورت مجازی و زنده در وبینار معاونت آموزشی فرهنگی برگزار شد.

در این مراسم از اعضای هیات علمی برتر آموزشی در دو سطح (دانشکده -گروه) و نیز دانشجویان کارشناسی برتر تقدیر بعمل آمد.

 

اعضای هیات علمی برتر آموزشی در سطح دانشکده

 

mam2

mam31-new

 

اعضای هیات علمی برتر آموزشی در سطح گروه

g1

 

g2

g.new3

 

g4

g5

g6

g7

 

مدرسین برتر آموزشی (شاغل- مدعو) در سطح گروه

k1

k2

k3

k4

k5

 

دانشجویان برتر در مقطع کارشناسی

stu1

stu2