مدیران فعلی دانشکده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

شماره تماس

حمیدرضا  پور‌رضا

استاد

رئیس دانشکده

38806001-2

مهران کدخدایان

استاد

معاون آموزشی و فرهنگی

38806008

مهدی پناهی

استادیار

معاون پژوهشی و فناوری

38806007

مهدی پورافشاری چنار

دانشیار

معاون اداری و مالی

38806005

مجید سالاری

دانشیار

مدیر ارتباط با صنعت

38806026

مهدی پور افشاری چنار

استاد

دبیر کمیسیون تخصصی مهندسی پردیس بین الملل

38805024

محمدرضا مه‌پیکر

استاد

دبیر کمیسیون تخصصی مهندسی، معماری هیات ممیزه  و  نماینده هیات اجرایی جذب در دانشکده مهندسی

38806026

محمود شریعتی

استاد

مدیر گروه مهندسی مکانیک

38806055

جعفر عبادی

استادیار

مدیر گروه مهندسی برق

38806051

شهناز دانش

دانشیار

مدیر گروه مهندسی عمران

38806053

محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی

دانشیار

مدیر گروه مهندسی شیمی

38806123

عابدین واحدیان مظلوم

دانشیار

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

38806059

ابوالفضل باباخانی

استاد

مدیر گروه مهندسی متالورژی

38806057

فرزاد دهقانیان

استادیار

مدیر گروه مهندسی صنایع

38806061

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها