• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

photo ۲۰۲۰-۰۵-۱۷ ۱۳-۳۹-۳۸

قابل توجه دانشجویان عزیز و اساتید محترم

 به منظور رصد فعاليت ها و ارزيابي عملكرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در عرصه آموزش هاي غير حضوري  توسط مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات فناوری
خواهشمنداست نسبت به تکمیل پرسشنامه های مربوطه  از طريق لينك هاي زير  اقدام نمائید.

لينك مربوط به پرسشنامه اساتيد: https://nezarat.msrt.ir/fa/form/68

لينك مربوط به پرسشنامه دانشجويان: https://nezarat.msrt.ir/fa/form/63