• دانشکده مهندسی990319

  دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

دکتر حمیدرضا پور‌رضا، رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، مهندس ناصر حافظی‌مطلق را به عنوان مسئول روابط عمومي و امور فرهنگي، اجتماعی و دانشجويي دانشكده مهندسي منصوب کرد.

Hafezi 

در ابلاغ ایشان آمده است:

با سلام و احترام 

براساس پيشنهاد معاون محترم آموزشي دانشكده و با توجه به تخصص و حسن سوابق و تجارب ارزشمند جناب عالي، به موجب اين ابلاغ، محل خدمت شما در روابط عمومي دانشكده تعيين مي گردد و به عنوان مسئول روابط عمومي و امور فرهنگي و دانشجويي، دانشكده مهندسي منصوب مي‌شويد.

اميد است در سايه الطاف الهي، توجهات حضرت وليعصر (عج)، منويات مقام معظم رهبري و با جلب همكاري اعضاي محترم دانشكده و دانشجويان و همكاريهاي بين بخشي نهادهاي فرهنگي و دانشجويي در ترويج فرهنگ و ارزشهاي اسلامي، ساماندهي و ارتقاي شاخص هاي فرهنگي در محيط مقدس دانشگاه نسبت به انجام وظايف محوله زير نظر معاون محترم آموزشي دانشكده، با اولويت اقدامات زير موفق و مويد باشيد. 

 • برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر فعاليت‌هاي فرهنگي، ارائه پيشنهاد خط مشي هاي جديد و اعلام نظر جهت اخذ مجوز اجرا
 • ارزشيابي فعاليت هاي فرهنگي و تهيه و تنظيم گزارش هاي ارزيابي
 • نظارت و گزارش ارائه خدمات و تسهيلات اجراي فعاليت هاي فرهنگي
 • تهيه و ارائه گزارش عملكرد فعاليت هاي انجام شده
 • برگزاري و شركت در جلسات تخصصي، شوراها و كارگروه هاي مربوطه و تنظيم گزارش و صورتجلسات
 • مشاركت و همكاري جهت برگزاري همايش ها ، گردهمايي ها و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در سطح دانشكده و دانشگاه
 • تهيه و توزيع بسته هاي ويژه فرهنگي در مناسبت هاي خاص فرهنگي دانشگاهي
 • نظارت بر نمايش فيلم
 • فرهنگ سازي و احياي فرهنگ ديني و ملي از طريق انجام فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي
 • برنامه ريزي در جهت تعميق معرفت ديني، اعتقادات مذهبي و ملي
 • افزايش مشاركت اعضاي محترم دانشكده در برنامه هاي فرهنگي
 • ارزيابي مستمر برنامه هاي فرهنگي
 • نظام‌مند كردن فعاليت‌هاي فرهنگي و فوق برنامه انجمن‌ها، تشكل‌ها و نهادهاي فرهنگي دانشجويان
 • نظارت ،بررسي و حمايت از فعاليت هاي كانون ها/ انجمن هاي علمي / تشكل ها / نشريات دانشگاهي
 • تهيه طرحهاي فوق برنامه در زمينه هاي فرهنگي ،علمي و هنري
 • توسعه و تكميل مكانهاي فرهنگي دانشكده
 • تعامل و همكاري با مراكز و نهادهاي فرهنگي ،هنري و اجتماعي
 • برنامه ريزي در جهت توسعه و نشر معارف قرآني و ديني
 • ارائه خدمات فرهنگي به كانون ها / تشكل ها / انجمن هاي علمي / شوراهاي صنفي
 • تهيه گزارش هاي مستمر از فعاليت هاي انجام يافته
 • تدوين وارايه برنامه هاي فرهنگي دانشجويان
 • زمينه سازي جهت برقراري ارتباط دانشجويان با نهادها و موسسات علمي ، فرهنگي و شخصيتهاي برجسته
 • پايش مستمر بر محتوي پايگاه اطلاع رساني امور فرهنگي دانشكده
 • مستندسازي فعاليتها و دستاوردهاي دانشكده در قالب صوت، عكس، فيلم و آرشيو آنها
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق


حميدرضا پوررضا

رئيس دانشكده مهندسي