• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

مرکز مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی در دانشکده مهندسی راه‌اندازی شد

Final

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی، این مرکز روز یکشنبه 22 تیرماه با حضور دکتر پوررضا رئیس دانشکده مهندسی و دیگر اعضای هیات رئیسه دانشکده، دکتر حسین اعتمادفرد مسئول آموزش‌های عالی آزاد دانشکده مهندسی و مهندس کریمی مدیر مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره 1 مشهد به‌عنوان نماینده سازمان فنی و حرفه‌ای را‌ه‌اندازی شد.

هدف از ایجاد این مرکز، توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فرآیند اصلی نیازسنجی مهارتی، ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و در نهایت ارائه خدمات مهارت‌آموزی موردنیاز بازار کار به دانشجویان است.