• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

مصاحبه با جناب آقای دکتر حسین اعتمادفرد مسئول آموزشهای عالی آزاد در دانشکده مهندسی به مناسبت راه‌اندازی مرکز مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی 

 

Dr.Etemad

خدمت جناب آقای دکتر حسین اعتمادفرد مسئول آموزشهای عالی آزاد در دانشکده مهندسی عرض سلام و وقت به خیر دارم، یکشنبه 22 تیرماه، مرکز مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی در دانشکده مهندسی راه‌اندازی گردید.

لطفاً به‌طور خلاصه راجع به فعالیت این مرکز توضیح بفرمائید.

با توجه به روند افزایشی بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی به دلیل عدم مهارت‌های موردنیاز بازار کار و نیز انسجام‌بخشی به فعالیت‌های مرتبط با توانمندسازی دانشجویان برای ورود به بازار اشتغال کشور طرح "توانمندسازی مهارتی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی" در هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی اشتغال مطرح و به تصویب رسید.

بر اساس تصمیمات شورای هیئت‌رئیسه دانشکده، ایجاد و راهاندازی این مرکز به این‌جانب به‌عنوان مسئول آموزشهای عالی آزاد دانشکده واگذار شد که به حمد و قوه الهی این مرکز در تاریخ 22 تیرماه با حضور نماینده سازمان فنی و حرفهای جناب آقای مهندس کریمی و اعضای هیئت‌رئیسه دانشکده افتتاح گردید.

سؤال: لطفاً اهداف این مرکز را بیان نمایید.

به‌طور اختصار سه هدف اصلی این مرکز:

1)   توانمندسازی مهارتی دانشجویان

2)  کمک به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فرآیند اصلی، نیازسنجی مهارتی، ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی

3)   ارائه خدمات مهارت‌آموزی موردنیاز بازار کار به دانشجویان

سؤال: عمده فعالیتهای این مرکز چگونه است؟

عمده فعالیت‌های این مرکز در سه فرآیند خلاصه میشود: 

1)   فرآیند انجام نیازسنجی مهارتی

2)   فرآیند ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی

3)   فرآیند ارائه خدمات مهارت‌آموزی

سؤال: این مرکز چه نقشی در رابطه با کارآفرینی خواهد داشت؟

کارآفرینی به‌عنوان پدیدهای نوظهور، در محافل علمی کشور مطرح است و فضای کسب‌وکار با سرعت زیادی به سمت رقابتی شدن حرکت میکند، دانش و مهارت مزیت رقابتی اصلی شناخته‌شده است و یافتهها دال بر آن است که کاربرد آن‌ها نیز مزیت رقابتی پایدار ایجاد میکند. با توجه به شیوه‌نامه اجرایی مرکز، درواقع مهم‌ترین نقش این مرکز مبتنی بر ایجاد اکوسیستم­‌های آموزشی و افزایش مهارتی دانشجویان و دانش‌آموختگان است.