• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

  • ملت امام حسين (ع)

دكتر حسین اعتمادفرد به‌عنوان مسئول آموزش‌هاي عالي آزاد دانشكده مهندسي منصوب شد:

etemadfar.dr

متن ابلاغ صادره از سوی دکتر پور رضا رئیس دانشکده مهندسی به شرح زیر می‌باشد:

بر اساس پيشنهاد هيئت رئيسه و موافقت مديريت منابع انساني دانشگاه به شماره 18730و تاريخ 99/05/05، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 99/01/01 به مدت دو سال به سمت مسئول آموزش‌هاي عالي آزاد دانشكده منصوب مي‌گرديد. اميد است با اتكال به ايزد منان در پيش‌برد اهداف آموزشي و پژوهشي دانشكده موفق و مؤيد باشيد.

 

حمیدرضا پور رضا

رئیس دانشکده مهندسی