• دانشکده مهندسی990319

    دانشکده مهندسی دوشنبه 19 خردادماه 1399

  • ملت امام حسين (ع)

دكتر علی دشتی به‌عنوان معاون گروه مهندسی شیمی دانشكده مهندسي منصوب شد:

 

Dashti

دکتر حمیدرضا پوررضا، رئیس دانشکده مهندسی طی ابلاغی جناب آقای دکتر علی دشتی دانشیار دانشکده مهندسی را به‌عنوان معاون گروه مهندسی شیمی منصوب نمود. در ابلاغ ایشان آمده است:

بر اساس معرفي گروه آموزشي مهندسي شيمي و موافقت معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع دانشگاه به موجب اين ابلاغ از تاريخ 99/04/22 به مدت دو سال به سمت معاون گروه مهندسي شيمي منصوب مي گرديد. اميد است با اتكال به ايزد منان در پيش‌برد اهداف آموزشي و پژوهشي گروه موفق و مؤيد باشيد.

 

حمیدرضا پوررضا

رئیس دانشکده مهندسی