قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی:

photo 2020-10-13 09-09-56

با توجه به تکمیل فرآیند درج الکترونیکی امضا و مهر در گواهی‌های اشتغال به تحصیل و عدم نیاز به مراجعه حضوری، به اطلاع تمام دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی می‌رساند گواهی‌های تمام‌الکترونیکی پس از ثبت درخواست دانشجو، در پرتال دانشجویی، قسمت شخصی، نامه‌های صادره، قابل‌دسترسی است.

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها