به‌مناسبت هفتۀ دفاع مقدس:


جلسۀ مجازي "سيري در ادبيات دفاع مقدس"
چهارشنبه دوم مهرماه 1399، ساعت 22

Imposed War Literature-2Mehr

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها