به‌مناسبت 30 سپتامبر (9 مهرماه)، روز جهانی ناشنوایان، طی مراسمی و با حضور هیئت رئیسه و کارکنان دانشکده مهندسی، از جناب آقای رضا احمدپور، همکار بخش تأسیسات دانشکده مهندسی، تقدیر به عمل آمد:

1

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها