برگزاري جلسه "بررسي فرآيندهاي آموزشي":

جلسه "بررسي فرآيندهاي آموزشي" در تاريخ سه‌شنبه 15 مهرماه 1399 با حضور جناب آقاي دكتر حميدرضا پوررضا، رئيس دانشكده مهندسي، جناب آقاي دكتر مهران كدخدايان، معاون آموزشي فرهنگي دانشكده مهندسي، مسئول و كارشناسان اداره خدمات آموزشي دانشكده، كارشناسان و مسئولان دفاتر گروه‌هاي آموزشي و دفتر رياست دانشكده، برگزار شد.

photo -- --

در اين جلسه ضمن بررسي فرآيندهاي آموزشي دانشكده مهندسي، در پايان از زحمات و تلاش‌هاي مستمر كارشناسان و مسئولان دفاتر گروه‌هاي آموزشي و دفتر رياست دانشكده تقدير و تشكر به عمل آمد.

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها